Een nummer als beltoon instellen

Een nummer als beltoon instellen

U kunt een nummer selecteren in de bibliotheek van de applicatie Muziek en dit instellen als de standaardbeltoon of de beltoon voor een bepaalde contactpersoon.

  1. Tik in het beginscherm op > Muziek.
  2. Tik op om naar de bibliotheek te gaan.
  3. Selecteer het nummer dat u als beltoon wilt gebruiken in de bibliotheek en speel het af.
  4. Druk in het scherm Wordt nu afgespeeld op en tik op Instellen als beltoon (of op Meer > Instellen als beltoon).
  5. Tik in het menu Instellen als beltoon op Beltoon telefoon of Beltoon contact. Als u Beltoon contact selecteert, moet u in het volgende scherm de contacten selecteren waaraan u de beltoon wilt koppelen.

Controleren of het nummer als beltoon is toegevoegd

  1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op Instellingen.
  2. Tik in het scherm Instellingen op Geluid > Telefoonbeltoon.
Het nummer moet in de lijst met beltonen staan en geselecteerd zijn.
0 mensen vonden dit bruikbaar