De instellingen van de camera wijzigen

De instellingen van de camera wijzigen

Open het menuvenster om de instellingen van de camera te bekijken en wijzigen.
Druk op om de instellingen van de camera te openen.
Opmerking: Sommige camera-opties zijn niet beschikbaar als u de camera op de voorkant gebruikt, zoals automatisch scherpstellen, zoomen, flitsen en gezichtdetectie.
Zelfontspanner (alleen in fotomodus) Stel een tijdvertraging in voordat de camera automatisch een foto neemt.
Effect Toepassen heeft invloed op uw foto's en video's.
Beeldaanpassingen Schuif met uw vinger over elk van de schuiven om contrast, verzadiging en scherpte in te stellen.
Witbalans Door de witbalans in te stellen kan de camera kleuren beter vastleggen omdat deze dan is aangepast aan de huidige lichtomstandigheden.
Resolutie/videokwaliteit Selecteer de resolutie voor foto of video die u wilt gebruiken.
ISO (alleen in fotomodus) U kunt een ISO-niveau kiezen of dit terugzetten naar Automatisch. Hogere ISO-waarden zijn geschikter voor het maken van foto's bij weinig licht.
Tijdsduur bekijken Stel de tijd in dat een foto of video in het controlescherm wordt weergegeven voordat de camera terugkeert naar het zoekervenster.
Breedbeeld (alleen in fotomodus) Als dit keuzevakje is geselecteerd (standaard) hebben de beschikbare fotoresoluties de verhoudingen 3:2 en kunt u het hele Zoekervenster gebruiken om uw onderwerp in te kaderen. Als u deze optie niet selecteert, hebben de beschikbare fotoresoluties de standaardverhouding 4:3.
Geo-tag foto's (alleen in fotomodus) Selecteer dit om de GPS-locatie in uw foto's op te slaan.
Spiegelmodus (alleen camera aan de voorkant) Selecteer dit om het beeld gespiegeld in het zoekerscherm te tonen.
Automatisch verbeteren (alleen in fotomodus) Selecteer dit om ruis te verminderen bij het gebruik van een hoge ISO-instelling en om automatisch de helderheid van de foto aan te passen.
Autofocus (alleen in fotomodus) Automatisch scherpstellen op het midden in- of uitschakelen.
Gezichtsherkenning (alleen in fotomodus) Selecteer dit om automatisch gezichten te herkennen en de scherpte aan te passen als u mensen fotografeert. Als u Autofocus uitschakelt, wordt gezichtsherkenning uitgeschakeld.
Opnames met geluid (alleen modus Video) Selecteer dit om audio op te nemen bij het vastleggen van video.
Sluitergeluid Selecteer dit om een geluid weer te geven als u de sluiter of opnameknop indrukt.
Raster (alleen in fotomodus) Selecteer dit als u een raster in het zoekervenster wilt weergeven zodat u het onderwerp eenvoudig kunt inkaderen en centreren voordat u de foto maakt.
Automatisch uploaden (alleen in fotomodus) Laat u automatisch foto's uploaden naar Facebook of Flickr. U kunt de frequentie voor het uploaden instellen, het album selecteren om naar te uploaden, en het privacyniveau instellen.
Naar standaard terugbrengen Tik hier op om de standaardinstellingen van de camera terug te zetten.
0 mensen vonden dit bruikbaar