Aan de slag met de camera

Aan de slag met de camera

Of u nu voor uw werk of voor uw plezier reist, geniet van het maken van foto's en het vastleggen van video's van uw reis en ontmoetingen met de HTC ChaCha.

Belangrijk: Plaats eerst uw geheugenkaart voordat u begint. Foto's en video's die u met de camera hebt vastgelegd, worden op de geheugenkaart opgeslagen.
  • Om de camera in de fotomodus te openen en foto's te maken, tikt u op waarna u op Camera tikt.
  • Om de camera rechtstreeks in de videomodus te openen zodat u direct kunt beginnen met het vastleggen van video, tikt u in het beginscherm op en vervolgens op Camcorder.

Automatisch foto's uploaden naar Facebook en Flickr

De eerste keer dat u de camera in de fotomodus opent, wordt u gevraagd om Automatisch Uploaden in te stellen. Als Automatisch Uploaden is ingeschakeld, worden de foto's die u met de camera maakt, automatisch geupload naar Facebook of Flickr.
Belangrijk: U moet zijn aangemeld bij uw Facebook of Flickr account voordat u Automatisch Uploaden kunt gebruiken.
  1. Tik op Ja als u gevraagd wordt om Automatisch Uploaden in te schakelen.
    Opmerking: Als u op Nee tikt, kunt u Automatisch Uploaden later instellen. Druk in de toepassing Camera op en tik op Automatisch Uploaden.
  2. Kies wanneer en waarheen u wilt uploaden. U kunt ook privacy-instellingen kiezen.

Zoekerscherm

In het zoekerscherm van de telefoon vindt u de volgende bedieningselementen:

Zoombalk
Autofocusindicator
Sluiter/opnameknop
Schakelaar foto-/videomodus
of Knop om van camera te wisselen
Flitserknop
Knop Galerij

Zoomen

Voordat u een foto maakt of video opneemt, kunt u eerst de zoombalk op het scherm gebruiken om in of uit te zoomen op het onderwerp.
Schuif met uw vinger omhoog of omlaag over de zoombalk om in of uit te zoomen.

Bij het opnemen van video staat de zoombalk altijd in het scherm. U kunt tijdens het opnemen in- en uitzoomen.

Automatisch scherpstellen

Als u de camera op een ander onderwerp richt, verschijnt de autofocus-indicator in het midden van het zoekerscherm.

Laat de camera automatisch scherpstellen op het midden van het scherm. Of tik op een ander deel van het scherm waarop u wilt scherpstellen.

De camera aan de voorkant gebruiken

Neem een foto of leg video vast van uzelf met de camera op de voorkant.
Tik in het camerascherm op of op om naar de camera aan de voorkant te gaan. Tik nogmaals op of op om terug te keren naar de hoofdcamera.
Opmerking: Sommige camera-opties zijn niet beschikbaar als u de camera op de voorkant gebruikt, zoals automatisch scherpstellen, zoomen en gezichtdetectie.
0 mensen vonden dit bruikbaar