Widgets Contacten toevoegen

Widgets Contacten toevoegen

Houd contact met verschillende groepen vrienden of collega's in uw leven. U kunt meerdere widgets Contacten op het beginscherm plaatsen, met voor elke widget een andere groep contacten.
 1. Tik in het beginscherm op > Onderdelen toevoegen aan begin > Widget > Contacten.
 2. Tik op de stijl voor de widget en tik op Selecteren.
 3. Selecteer de groep die u als widget wilt toevoegen.
 4. Sleep de widget naar een lege ruimte in het beginscherm. Als de widget op de gewenste plaats staat, kunt u uw vinger weghalen.
 5. Herhaal deze stappen als u meer widgets Contactenwilt toevoegen.

De standaard communicatiemethode instellen

Afhankelijk van hoe vaak u uw contacten bereikt, kunt u een andere communicatiemethode instellen voor ieder van de contactpersonen in de widget Contacten.
 1. Ga in het Startscherm naar de widget Contacten.
 2. Tik op de naam van een contactpersoon (niet op de foto) of op een statusupdate in de widget om de contactgegevens van de ander te openen.
 3. Tik in het scherm Standaardactie selecteren op de communicatiemethode die u voor het contact wilt instellen.
 4. Druk op om terug te keren naar de widget Contacten in het beginscherm.

De standaard communicatiemethode wijzigen

 1. Ga in het Startscherm naar de widget Contacten.
 2. Tik op de naam van een contactpersoon of op een statusupdate in de widget om de contactgegevens van de ander te openen.
 3. Tik op Standaardactie instellen.
 4. Tik in het scherm Standaardactie selecteren op de communicatiemethode die u voor het contact wilt instellen.
 5. Druk op om terug te keren naar de widget Contacten in het beginscherm.

Contact opnemen met een contact

 1. Ga in het Startscherm naar de widget Contacten.
 2. Tik op de foto van een contact (niet op de naam of statusupdate) in de widget. De standaard communicatiemethode wordt uitgevoerd die u voor deze contactpersoon hebt ingesteld.
Tip: Op de widget Contacten:
 • Tik op de naam van een contactpersoon om het scherm met gegevens voor die persoon te openen.
 • Tik op om de toepassing Contacten te openen en al uw contacten te bekijken.
0 mensen vonden dit bruikbaar