Zoeken naar een contact

Zoeken naar een contact

  1. Tik in het beginscherm op > Contacten.
  2. Druk op en typ de eerste paar letters van de naam van een contact. Overeenkomstige contacten worden getoond.
  3. Tik op de contactpersoon waarvan u het scherm Contactdetails wilt openen.
0 mensen vonden dit bruikbaar