Uw profiel instellen

Uw profiel instellen

Sla uw persoonlijke contactgegevens op om ze eenvoudig naar anderen te kunnen sturen.
  1. Tik in het beginscherm op > Contacten.
  2. Op het tabblad Alle:
    • Tik op Mij en kies of u uw profiel aan een bestaande contactrecord wilt koppelen die uw persoonlijke gegevens reeds bevat of dat u uw profiel wilt bewerken.
    • U ziet uw accountnaam of e-mailadres als u bent aangemeld bij een van uw online accounts zoals uw Google-account of Facebook voor HTC Sense. Tik op uw naam of e-mailadres, druk op , en tik op Bewerken.
  3. Typ of bewerk uw naam en contactgegevens.
  4. Tik op of op uw foto en kies of u uw zelfportret wilt nemen of dat u een andere foto voor uw profiel wilt gebruiken.
  5. Tik op Opslaan.
0 mensen vonden dit bruikbaar