Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?

Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?

Gebruik terwijl u een telefoongesprek voert de knoppen op het scherm om de microfoon te dempen of in te schakelen en om de luidspreker in het toestel in of uit te schakelen. U kunt ook op drukken en kiezen of u een gesprek wilt toevoegen, het gesprek in de wachtstand zetten, de microfoon dempen, enzovoort.

Een gesprek in de wachtstand zetten

  1. Druk op Wachtstand om het gesprek in de wachtstand te plaatsen. Als u een gesprek in de wachtstand plaatst, verschijnt het pictogram voor de wachtstand in de statusbalk.
  2. Druk op Wachtstand om het gesprek te hervatten.

Tussen gesprekken wisselen

Als u al in gesprek bent en een andere oproep accepteert, hebt u de keuze om tussen de twee bellers te schakelen.
  1. Als u een ander gesprek ontvangt, tikt u op Beantw. om het tweede gesprek te beantwoorden, waarbij u het eerste gesprek in de wachtstand zet.
  2. Om tussen bellers te wisselen, tikt u op het scherm op de persoon met wie u wilt spreken.
  3. Druk op om het huidige gesprek te beëindigen en terug te keren naar het andere gesprek.

Zo schakelt u de luidspreker in tijdens een gesprek

Waarschuwing: Om gehoorschade te voorkomen, dient u de HTC ChaCha niet tegen uw oor te houden wanneer de luidspreker ingeschakeld is.
Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Draa de HTC ChaCha tijdens een gesprek om (controleer of Omkeren voor luidspreker is geselecteerd in > > Instellingen > Geluid).
  • Tik op het Telefoonscherm op .
Het pictogram van de luidspreker wordt in de statusbalk weergegeven wanneer de luidspreker is ingeschakeld.

Om de luidspreker uit te schakelen, draait u de HTC ChaCha weer om met de voorkant naar boven. Of tik nogmaals op .

De microfoon dempen tijdens een gesprek

Tik op om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt het pictogram voor dempen in de statusbalk.

Een gesprek beëindigen

Gebruik een van onderstaande opties om een gesprek te beëindigen:
  • Druk op .
  • Schuif het mededelingenvenster open en tik op .

Als het nummer van de persoon die heeft gebeld, niet in de contactlijst staat, kunt u dit nummer in de contactlijst opslaan nadat u hebt opgehangen.

0 mensen vonden dit bruikbaar