Oproepen ontvangen

Oproepen ontvangen

Als een contact belt verschijnt het scherm Binnenkomend gesprek.
Tip: U kunt de opties beleefde bel en zakmodus gebruiken voor binnenkomende gesprekken. Zie als u wilt weten, hoe dat moet het hoofdstuk Geluidsinstellingen wijzigen.

Een oproep beantwoorden

Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Druk op .
  • Als het scherm uitgeschakeld is terwijl een gesprek binnenkomt, verschijnt het vergrendelscherm. Druk op of sleep de ring om het scherm te ontgrendelen en het gesprek te beantwoorden.

Een gesprek weigeren

Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Druk op .
  • Druk tweemaal op de AAN/UIT-knop om een gesprek te weigeren.

De beltoon dempen zonder het gesprek te weigeren

Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Druk op de knop Volume omlaag of Volume omhoog.
  • Druk op de AAN/UIT.
  • Leg de HTC ChaCha met het scherm omlaag op een plat vlak.
    Opmerking: Als de HTC ChaCha al met de voorkant omlaag ligt, zal hij nog altijd bellen als er nog meer gesprekken binnenkomen.

HTC Nummerweergave

Telkens wanneer u belt of u wordt gebeld, ziet u de laatste statusupdate van uw vriend op sociale netwerken zoals Facebook of Twitter in het telefoonscherm. U mist ook niet de verjaardagen van vrienden. Als uw vriend of vriendin binnen de komende zeven dagen jarig is, verschijnt een herinnering.
0 mensen vonden dit bruikbaar