Meldingenvenster

Meldingenvenster

Als u een nieuwe melding ontvangt, kunt het meldingenvenster openen om te zien welke melding of informatie u hebt ontvangen.
Tik op de statusbalk en schuif met uw vinger omlaag over het scherm om het meldingenvenster te openen.

Als er verschillende meldingen zijn, kunt u omlaag rollen om ze allemaal te bekijken.

Tip: U kunt het meldingenvenster ook openen in het beginscherm door op te drukken en vervolgens op Meldingen te tikken.

Het meldingenvenster sluiten

Houd de onderste balk van het meldingenvenster aangetikt en schuif uw vinger omhoog over het scherm. Of druk op .
0 mensen vonden dit bruikbaar