AAN DE SLAG
Het volume aanpassen
AAN DE SLAG

Het volume aanpassen

Wanneer u het belvolume aanpast wordt het volume van het belsignaal aangepast. Het aanpassen van het mediavolume heeft invloed op het volume van geluidsmeldingen en de weergave van muziek en video.

Het belvolume aanpassen

  • Druk op de knoppen Volume omhoog of Volume omlaag om het afspeelvolume in te stellen. Het venster Belvolume met de volumeniveaus wordt op het scherm weergegeven.
  • Wanneer het laagste volumeniveau voor de beltoon is ingesteld (stille modus), drukt u een keer op de knop Volume omlaag om de trilstand in te stellen. Het pictogram voor de USB-aansluiting verschijnt in de statusbalk.
  • Druk in de trilmodus op Volume omhoog om over te gaan naar de stille modus. Het pictogram voor dempen wordt in de statusbalk weergegeven.

Het mediavolume instellen

Druk tijdens het afspelen van muziek of video op de knoppen Volume omhoog of Volume omlaag aan de zijkant van de telefoon om het mediavolume op het gewenste niveau in te stellen. Het venster Mediavolume met de volumeniveaus verschijnt.

Het volume van de luidspreker voor telefoongesprekken aanpassen

Druk tijdens een telefoongesprek op de knop Volume omhoog of Volume omlaag.

Het volume via instellingen aanpassen

  1. Druk in het beginscherm op en tik op Instellingen > Geluid > Volume.
  2. Sleep de volumeschuiven naar links of rechts om het volumeniveau van het afspelen van media, alarms en meldingen in te stellen. Een voorbeeldtoon wordt kort afgespeeld waarbij het volume wordt aangepast terwijl u de schuif verplaatst.
  3. Als u hetzelfde volume wilt gebruiken voor uw beltoon en meldingen, kiest u Volume van inkomende oproepen gebruiken voor meldingen.
  4. Tik op OK als u klaar bent.
 
mensen vonden dit bruikbaar
394
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-chacha
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS