Geheugenkaart

Geheugenkaart

Gebruik de geheugenkaart voor opslag van foto's, video en muziek. De geheugenkaart is reeds in de HTC ChaCha geïnstalleerd.

De geheugenkaart verwijderen

Belangrijk: Als uw telefoon is ingeschakeld, moet u de geheugenkaart eerst "‍ontkoppelen"‍ voordat u deze verwijdert, om te voorkomen dat u de bestanden op de kaart beschadigt.
  1. Verwijder de afdekking van de onderkant.
  2. Verwijder de batterij.
  3. Druk de geheugenkaart naar binnen om hem uit zijn sleuf te verwijderen.
  4. Trek de geheugenkaart uit de sleuf.

De geheugenkaart ontkoppelen

Als u de geheugenkaart moet verwijderen terwijl de HTC ChaCha is ingeschakeld, moet u de geheugenkaart eerst ontkoppelen om te voorkomen dat u de bestanden op de geheugenkaart beschadigt.
  1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op Instellingen.
  2. Tik op Sd-kaart en telefoongeheugen > SD-kaart ontkoppelen.

De geheugenkaart plaatsen

  1. Verwijder de afdekking van de onderkant.
  2. Verwijder de batterij.
  3. Plaats de geheugenkaart in de sleuf met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht en druk er op totdat deze vastklikt.
0 mensen vonden dit bruikbaar