Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

  1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
  2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de tegel Bluetooth om het in te schakelen.
  3. Tik op . Het Bluetooth-scherm verschijnt.
  4. Tik in het vak Gekoppelde apparaten op naast het apparaat waarmee je de verbinding wilt verbreken.
  5. Tik op Koppeling ongedaan maken.
0 mensen vonden dit bruikbaar