Instellingen & Services
Wi-Fi
Instellingen & Services

Wi-Fi

Om Wi-Fi op je toestel te gebruiken, heb je toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "‍hotspot"‍.
Opmerking: De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi-signaal verschilt naargelang van de barrières, zoals gebouwen of een muur tussen kamers, waar het Wi-Fi-signaal doorheen moet.

Wi-Fi inschakelen en verbinding met een draadloos netwerk maken

 1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
 2. Tik op de tegel Wi-Fi om de Wi-Fi-verbinding in te schakelen.
 3. Tik op . De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.
  Opmerking: Indien het gewenste draadloze netwerk niet in de lijst voorkomt, tik je op > Netwerk toevoegen om het handmatig toe te voegen.
 4. Tik op het Wi-Fi-netwerk waarmee je verbinding wilt maken. Als het een beveiligd netwerk is, wordt je verzocht de aanmeldgegevens of het wachtwoord voor dit netwerk in te voeren.
 5. Tik op Verbinden. Het Wi-Fi-pictogram verschijnt op de statusbalk als verbinding is gemaakt.

De volgende keer dat de HTC Butterfly verbinding maakt met een eerder gebruikt beveiligd draadloos netwerk, wordt je niet opnieuw om de sleutel of andere beveiligingsinformatie gevraagd.

Meldingen van onbeveiligde Wi-Fi-netwerken voorkomen

Je kunt verhinderen dat je meldingen ontvangt van onbeveiligde Wi-Fi netwerken.

 1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
 2. Als de Wi-Fi-verbinding niet actief is, tik je op de tegel Wi-Fi om deze in te schakelen.
 3. Tik op . De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.
 4. Houd een onbeveiligd Wi-Fi netwerk ingedrukt waarover je geen melding meer wilt ontvangen en tik op Melding netwerk geblokkeerd.
 5. Om de blokkering van een onbeveiligd Wi-Fi netwerk op te heffen, houd je de netwerknaam ingedrukt en tik je op Melding netwerk gedeblokkeerd.

Via WPS verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Als je een Wi-Fi router met Wi-Fi Protected Setup (WPS) gebruikt, kun je de HTC Butterfly eenvoudig verbinden.
 1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
 2. Als de Wi-Fi-verbinding niet actief is, tik je op de tegel Wi-Fi om deze in te schakelen.
 3. Tik op . De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.
 4. Tik op > WPS Push en druk op de WPS-knop op je Wi-Fi router.
  Opmerking: Om de Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN-methode te gebruiken, tik je op > WPS-PIN Invoer.

De verbinding met het huidige draadloze netwerk verbreken

 1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
 2. Als de Wi-Fi-verbinding niet actief is, tik je op de tegel Wi-Fi om deze in te schakelen.
 3. Tik op . De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.
 4. Je kunt:
  • Tik op het draadloze netwerk waarmee de HTC Butterfly is verbonden en tik op Verbinding verbreken.
  • Als je de instellingen voor dit netwerk wilt verwijderen, houd je de netwerknaam ingedrukt en tik je op Netwerk vergeten.

Verbinding maken met een ander Wi-Fi-netwerk

 1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
 2. Als de Wi-Fi-verbinding niet actief is, tik je op de tegel Wi-Fi om deze in te schakelen.
 3. Tik op . De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.
  Opmerking: Tik als je handmatig wilt scannen naar beschikbare Wi-Fi netwerken op > Scannen.
 4. Tik op een Wi-Fi-netwerk om verbinding te maken.

Automatisch aanmelden bij een openbaar Wi-Fi-netwerk (WISPr)

Je kunt de HTC Butterfly instellen om automatisch aan te melden bij een openbaar Wi-Fi-netwerk dat je regelmatig gebruikt. Dit bespaart je de moeite om de webverificatie van de Wi-Fi-provider te doorlopen telkens wanneer je verbinding maakt met diens Wi-Fi-netwerk. Hiervoor hoef je alleen maar je aanmeldgegevens toe toe voegen aan de instellingen WISPr (Wireless Internet Serviceprovider roaming).
Belangrijk: Het toegangspunt van het Wi-Fi-netwerk moet het WISPr web portal ondersteunen. Neem voor details contact op met de Wi-Fi-provider.
 1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
 2. Als de Wi-Fi-verbinding niet actief is, tik je op de tegel Wi-Fi om deze in te schakelen.
 3. Tik op . De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.
 4. Tik op > Geavanceerd.
 5. Selecteer onder WISPr-instellingen de optie Automatisch aanmelden.
 6. Tik op Instellingen WISPr-account > Voeg een nieuwe account toe.
 7. Tik op elk onderdeel op het scherm om de naam van de service provider, je aanmeldnaam (met de volledige domeinnaam) en het wachtwoord in te voeren.
 8. Tik op > Opslaan
 9. Schakel Wi-Fi in en maak verbinding met het openbare Wi-Fi-netwerk.
Tip:
 • Als je toegang hebt tot meerdere openbare Wi-Fi-netwerken kun je maximaal vijf sets aanmeldgegevens toevoegen aan de lijst met WISPr-accounts.
 • Houd in de lijst WISPr-accounts een account ingedrukt om deze te verwijderen of bewerken.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
541
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-butterfly
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS
topic_tag-connections_internet-wifi