Instellingen & Services
De HTC Butterfly opnieuw starten (harde reset)
Instellingen & Services

De HTC Butterfly opnieuw starten (harde reset)

Als de HTC Butterfly een terugkerend probleem heeft dat niet kan worden opgelost, kun je de fabrieksinstellingen terugzetten (ook wel een harde reset of master reset genoemd). Door de fabrieksinstellingen terug te zetten, keert de telefoon terug naar de beginstaat - de staat voordat je de telefoon de eerste keer hebt ingeschakeld.

Het volgende wordt van de telefoon verwijderd als je de fabrieksinstellingen herstelt:

 • Je Google-account
 • Alle accounts die je hebt toegevoegd in Instellingen > Accounts en synchronisatie en de gegevens die verband houden met deze accounts
 • Persoonlijke gegevens die je gemaakt hebt of met de telefoon hebt gesynchroniseerd zoals je profiel, contacten, berichten, e-mail, agenda-gebeurtenissen, enzovoort
 • Gegevens en instellingen van het systeem en toepassingen
 • Gedownloade apps

Bestanden zoals je muziek, foto's, video's en documenten worden eveneens verwijderd als je de optie Alle gegevens wissen selecteert.

Maak een back-up van alle gegevens en bestanden die je wilt bewaren voordat je de fabrieksinstellingen terugzet.

Opmerking: Terugzetten van fabrieksinstellingen wist mogelijk niet alle gegevens van de telefoon, waaronder persoonlijke gegevens.

Via instellingen de fabrieksgegevens herstellen

 1. Ga naar Instellingen en tik op Back-up maken en opnieuw instellen.
 2. Tik op Telefoon opnieuw instellen.
 3. Als je media en andere gegevens definitief wilt wissen van de HTC Butterfly, tik je op Alle gegevens wissen.
 4. Tik op OK.

Fabrieksgegevens herstellen met de hardware-knoppen

Als je de HTC Butterfly niet kunt inschakelen of je kunt niet bij de instellingen komen, kun je de fabrieksinstellingen nog altijd terugzetten met de hardware-knoppen op de HTC Butterfly.

Belangrijk: De optie Snel opstarten in Instellingen > Energie mag niet geselecteerd zijn.
 1. Houd de knop VOLUME OMLAAG ingedrukt en houd vervolgens de AAN/UIT-knop ingedrukt.
 2. Wacht tot het scherm met de drie Android-afbeeldingen verschijnt en laat vervolgens de toetsen AAN/UIT EN VOLUME OMLAAG los.
 3. Druk op VOLUME OMLAAG om FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN te kiezen en druk vervolgens op AAN/UIT.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
541
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-butterfly
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS