Applicaties in een map groeperen

Applicaties in een map groeperen

Je kunt apps in mappen groeperen op het scherm Alle applicaties, de startbalk of in de widgetvensters van je beginscherm.
Belangrijk: Om apps te groeperen op het scherm Alle applicaties, moet je in de weergave Aangepast staan.
 1. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem vervolgens naar een andere applicatie om automatisch een map te maken.
 2. Ga als volgt te werk om meer apps aan de map toe te voegen:
  • Sleep elke app op het scherm Alle apps naar de map.
  • Tik op de startbalk of het widgetvenster eerst op de map om deze te openen. Tik op , selecteer apps die je wilt toevoegen en tik op Gereed.
Tip: Je kunt ook snelkoppelingen voor apps toevoegen aan instellingen of informatie aan een map die op de startbalk of een widgetvenster staat. Voeg eerst een snelkoppeling toe aan het widgetvenster en sleep deze vervolgens naar de map.

Een map hernoemen

 1. Tik op de map om deze te openen.
 2. Tik op de titelbalk van de map.
 3. Voer een nieuwe naam voor de map in.
 4. Tik buiten de map om deze te sluiten.

Onderdelen uit een map verwijderen

 1. Tik op de map om deze te openen.
 2. Gebruik een van de volgende methodes:
  • Druk op een app in een map op het scherm Alle applicaties en sleep deze uit de map.
  • Houd een app ingedrukt in een map op de startbalk of het widgetvenster en sleep deze naar .
Als de map nog maar één onderdeel bevat, haalt de map dit laatste onderdeel ook weg en verwijdert hij zichzelf.
0 mensen vonden dit bruikbaar