သင့္ရဲ႕ ဝဘ္ဘေရာက္စာ သည္ သက္တမ္းလြန္ေနၿပီျဖစ္သည္ :(

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ထူးဆန္းေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးသြားၿပီ၊ သုိ႔ေသာ္ ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ သင့္ရဲ႕ ဘေရာက္စာ သည္ ၄င္းကုိ မေထာက္ပံ့ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ အဆင့္ျမွင့္တင္ေနသည္လုိ႔ ေတြးေတာပါ၊ ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဆီကုိ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အလည္လာခဲ့ပါ။

ထုိ႔အျပင္ ၄င္းအရာအားလံုးသည္ အခမဲ့ ျဖစ္သည္!

သင့္ရဲ႕ရလဒ္မ်ားကို ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈပါ။

ေနာက္ထပ္မ်ိဳးဆက္ဓါတ္ပံုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မႈန္၀ါးျခင္းကို ဖယ္ရွားေပးျခင္၊ ပိုၾကီးမာေသာ ျမင္ကြင္းက်ယ္ဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးျခင္း ႏွင့္ တစ္ခ်က္ထိရံုျဖင့္ အံ့ၾသဖြယ္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖည့္စြက္ထားပါသည္။

  • PAN 360
  • အၿမဲတမ္းၿပံဳးေနျခင္း
  • ဗီြဒီယို စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား

ျပည့္စုံေသာ ျမင္ကြင္းက်ယ္မ်ား

ခလုတ္မ်ားကို ရိုးရွင္းစြာ ေစာင္းထားၿပီး မ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိန္ညိွ ့ေပးျခင္းျဖင့္ ျမင္ကြင္းတစ္ခုလံုးကို ဖမ္းယူႏိုင္ေစပါသည္။ ၃၆၀ ျမင္ကြင္းက်ယ္ျဖင့္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္႐ုံျဖင့္ လွပေသာ 180° x 360° ျမင္ကြင္းမ်ား ရရွိပါသည္။

အျပံဳးေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ မလြတ္ေတာ့ပါ

စိတ္ပ်က္သည့္ အၾကည့္မ်ားႏွင့္ မခ်ိဳမခ်ဥ္အၿပံဳးမ်ားကို ထားခဲ့လုိက္ပါေတာ့ လူတုိင္း၏အေကာင္းဆံုးပို ့စ္မ်ား ေပါင္းစည္းထားၿပီး တန္ဖုိးရွိသည့္ အုပ္စုလုိက္ပံုမ်ားကို ရရွိနုိင္မွာပါ။

ထူးျခားလွပေသာ ဗီြဒီယိုမ်ား

မိမိခံစားခ်က္ျဖင့္ သင့္ရဲ႕ဗြီဒီယိုမ်ားသည္ ထူးျခားေသာအျမင္မ်ားကို ေပးပါ။ အလြန္အံ့ၾသေသာရလဒ္မ်ား ရရွိရန္ စြမ္းေဆာင္မႈ ၁၂ ခ်က္မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ပါ။

  • UFOCUS™
  • ဓါတ္ပံု စိစစ္သည္အရာမ်ား
  • ရာသီဥတုမ်ား

ONE-TOUCH REFOCUS

UFocus™ ျဖင့္ အဆင္ျမင့္ေသာရလဒ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ထားသည္။ ဓါတ္ပံုမ႐ိုက္မီ (သို႔) ႐ိုက္ၿပီးေနာက္ မႈန္၀ါးေနသည့္အရာမ်ားကို ရွင္းလင္းေစ ပါသည္။

တစ္ခ်က္ထိ ဓါတ္ပံုစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား

ဓါတ္ပံုစိစစ္သည့္အရာ ၁၂ မ်ိဳးမွ ေရြးခ်ယ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ဓါတ္ပံုေတြမွာ ထူးျခားလွပေသာစြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကို လွ်ပ္တစ္ပ်က္အတြင္း ျဖည့္စြက္ပါ။

SEASON ကို ဂုဏ္ျပဳပါ။

ရာသီဥတုမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ သင့္ရဲ႕ဓါတ္ပံုမ်ားတြင္ အားျပင္းေသာစြမ္းေဆာင္မႈကို ျဖည့္စြက္ၿပီး ေရြ႕လ်ားေနေသာပံုမ်ားႏွင့္အတူ ခုႏွစ္အခ်ိန္ကို အမွတ္တရ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

BRING HOME THE NIGHT

Pixels ပိုမ်ားပါက ဓါတ္ပံုမ်ား ပိုေကာင္းသည္ဟု မဆိုလိုပါ -ပိုမိုႀကီးမားေသာ pixels မ်ားက ပိုေကာင္းေစပါသည္။ The HTC One (M8) အဂၤါမ်ားသည္ အလင္းပမာဏ ၃၀၀% ေက်ာ္ ပိုမို ရရွိရန္ သာမန္အရြယ္အစားထက္ HTC UltraPixel™ ကို ႏွစ္ဆႀကီးေစပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သင္အၿမဲတမ္းလိုခ်င္သည့္အတိုင္း ညကိုလည္း ႐ိုက္ယူ မွတ္သားႏိုင္ပါသည္။

ကမာၻ႔အေကာင္းဆံုးသည္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္လာပါၿပီ

ပိုမိုမ်ားလာေသာသတၳဳ၊ ပိုေကာင္းလာေသာကင္မရာ၊ ပိုေကာင္းေသာ အသံ
မွန္ဘီလူးႏွစ္ခုကို သတၳဳအျပည့္ရွိသည့္ေဘာင္မ်ားျဖင့္ ေကြး၀ိုက္ပတ္ရစ္ထားပါသည္။ ကင္မရာႏွင့္ ေနာက္ထပ္ built-in HTC BoomSound™ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာပါသည္။

ပိုမုိေလ့လာပါ

ဒီေန႔ပဲ အိမ္ယူသြားရေအာင္

အေရာင္းဆုိင္မ်ားႏွင့္ online တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
အနီးနားရွိ HTC One (M8) အေရာင္းဆုိင္ကို ရွာေဖြပါ။

ခ်က္ခ်င္း သြား၀ယ္လိုက္ၾကရေအာင္
အေပၚသို႔ ျပန္သြားပါ