သင့္ရဲ႕ ဝဘ္ဘေရာက္စာ သည္ သက္တမ္းလြန္ေနၿပီျဖစ္သည္ :(

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ထူးဆန္းေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးသြားၿပီ၊ သုိ႔ေသာ္ ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ သင့္ရဲ႕ ဘေရာက္စာ သည္ ၄င္းကုိ မေထာက္ပံ့ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ အဆင့္ျမွင့္တင္ေနသည္လုိ႔ ေတြးေတာပါ၊ ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဆီကုိ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အလည္လာခဲ့ပါ။

ထုိ႔အျပင္ ၄င္းအရာအားလံုးသည္ အခမဲ့ ျဖစ္သည္!

HTC BoomSound

က်ယ္ေလာင္၊ ရွင္းလင္း

အသံက်ယ္က်ယ္ဖြင့္ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ကို အလဲထုိးမည့္ HTC One (M8) ရဲ ့ အသံစြမ္းရည္ကို နားေထာင္လုိက္ပါ။

HTC One (M8) ျဖင့္ နားေထာင္ျပီး၊ အသံတိုင္းတာယူနစ္ ဒယ္စီဘယ္လ္ ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္အႏုိင္ယူလုိက္ပါ။ အသံက်ယ္က်ယ္ဖြင့္လုိက္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

အေျပာႏွင့္ လက္ေတြ ့တထပ္တည္းျဖစ္ေစရမည္
loading
ပါပီေလးမ်ား
ဆံပင္ အေျခာက္ခံစက္
အေပါ့စားေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္
အိမ္ေမြးၾကက္
ဟင္းပန္းကန္မ်ား
ေကာ္ဖီခါးခါး၊ က်က်
ေျဗာက္အိုးမ်ား
ခၽြင္ခၽြင္မည္သည့္ ခ်ဴငယ္
ပူေဖာင္း
အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္
ေဝမွ်သည္
ပိတ္ပါ

ပါပီေလးမ်ား

ခ်စ္စရာ အခ်က္ေပးသံ! ပါပီေလးေတြထည့္ထားေသာ ေတာင္းေလးထက္ ပိုမုိခ်စ္စရာေကာင္းသည့္အရာ မရွိပါ။

ဆံပင္ အေျခာက္ခံစက္

၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးအသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္သည္ ဒီဇယ္ေလာင္စာျဖင့္ စြမ္းအားျဖန္ ့ျဖဴးေပးခဲ့သည္ကို သင္သိပါသလား။

အေပါ့စားေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္

အေပါ့စားေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားတြင္ ေျခနင္းတပ္ဆင္ သို ့မဟုတ္ ေျခနင္းမဲ့ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အေ၀းေျပးလမ္းမေပၚေမာင္းႏွင္ရဲေသာ သတၱိမပါ၀င္ပါ။

အိမ္ေမြးၾကက္

အိမ္ေမြးၾကက္မ်ားေၾကာက္႐ြံ ့မႈကို Alektorophobia ဟုေခၚသည္။ အေၾကာင္းရင္း ကၽြန္ုပ္တို ့ မသိၾကပါ။

ဟင္းပန္းကန္မ်ား

ကမာၻ ့ေစ်းအၾကီးဆံုး စားပြဲတည္ခင္းသံုးဟင္းပန္းကန္တစ္စုံ သည္ ေဒၚလာ ၁၆၈,၅၀၀ တန္ဖိုးရွိသည္။ ယင္းဟင္းပန္းကန္ျဖင့္ ၀က္အူေခ်ာင္း အရသာ ပိုေကာင္းေစမလား။

ေကာ္ဖီခါးခါး၊ က်က်

ထူးျခား အခ်က္အလက္- ေခတၱရပ္နားျခင္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္သမား တစ္ဦး၏ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ႏိုင္မႈစြမ္း ရည္ ႃမွင့္တင္ရန္ ေကာ္ဖီခါးခါး၊ က်က် ဖန္တီးျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္တရား - အိပ္ခန္း ေခတၱရပ္နားျခင္းမ်ား ႃမွင့္တင္ေပးသည္။

ေျဗာက္အိုးမ်ား

ေျဗာက္အိုးျပပြဲမ်ားမွ ေပါက္ကြဲသံသည္ ၁၉၀ ဒယ္ဆီဘယ္လ္ အထိ ေရာက္ႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ စင္တင္ေရာခ့္ေတးဂီတထက္ က်ယ္ေလာင္သည္!

ခၽြင္ခၽြင္မည္သည့္ ခ်ဴငယ္

ငါ့ကိုဖုန္းေခၚတာဘာကိစၥလဲ။? အို! အကၡရာမသံုးဘဲ သေကၤတသံုးနားၾကပ္သည္ အေျခခံအားျဖင့္ တုန္ခါမႈ ေၾကာင့္ အသံျဖစ္ေပၚေစေသာ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္သည္။

ပူေဖာင္း

႐ုတ္တရက္ေပၚသည္! ပူေဖာင္း႐ုတ္တရက္ေပါက္ကြဲရာတြင္ အမွန္အားျဖင့္ အသံထက္ျမန္ေသာ အရွိန္ႏႈန္းျဖင့္ခရီးသြားေနသည့္ အရာ၀တၱဳငယ္တစ္ခု ဖန္တီးေၾကာင္း သင္ သိပါသလား။

အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္

၃၅၀ ေပါင္ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္ျပဳလုပ္ရန္ အာလူး ၁,၀၀၀ ေပါင္ လိုအပ္ သည္။

ေဝမွ်သည္FacebookTwitterGoogle+
ခ်စ္စရာ အခ်က္ေပး! ျခင္းေတာင္းအတြင္းရွိ ေခြးေပါက္စကေလးမ်ား ထက္ ပိုမိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ ေလာကတြင္ မရွိပါ။ http://s.htc.com/1god2O6 #HTCOne၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း ပထမဆံုးအသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဆံပင္အေျခာက္ခံ စက္သည္ ဒီဇယ္ေလာင္ဆာျဖင့္ စြမ္းအားျဖန္ ့ျဖဴးေပးခဲ့ေၾကာင္း သင္သိရွိပါ သလား။ http://s.htc.com/1god2O6 #HTCOneအေပါ့စားေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားတြင္ ေျခနင္းတပ္ဆင္ သို ့မဟုတ္ ေျခနင္းမဲ့ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အေ၀းေျပးလမ္းမေပၚေမာင္းႏွင္ရဲေသာ သတၱိမပါ၀င္ပါ။ http://s.htc.com/1god2O6 #HTCOneအိမ္ေမြးၾကက္မ်ားေၾကာက္႐ြံ ့မႈကို Alektorophobia ဟုေခၚသည္။ အေၾကာင္းရင္း ကၽြန္ုပ္တို ့ မသိၾကပါ။ http://s.htc.com/1god2O6 #HTCOneကမာၻ ့ေစ်းအၾကီးဆံုး စားပြဲတည္ခင္းသံုးဟင္းပန္းကန္တစ္စုံ သည္ ေဒၚလာ ၁၆၈,၅၀၀ တန္ဖိုးရွိသည္။ ယင္းဟင္းပန္းကန္ျဖင့္ ၀က္အူေခ်ာင္း အရသာ ပိုေကာင္းေစမလား။ http://s.htc.com/1god2O6 #HTCOneထူးျခား အခ်က္အလက္- ေခတၱရပ္နားျခင္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္သမား တစ္ဦး၏ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ႏိုင္မႈစြမ္း ရည္ ႃမွင့္တင္ရန္ ေကာ္ဖီခါးခါး၊ က်က် ဖန္တီးျခင္းျဖစ္သည္။ http://s.htc.com/1god2O6 #HTCOneေျဗာက္အိုးျပပြဲမ်ားမွ ေပါက္ကြဲသံသည္ ၁၉၀ ဒယ္ဆီဘယ္လ္ အထိ ေရာက္ႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ စင္တင္ေရာခ့္ေတးဂီတထက္ က်ယ္ေလာင္သည္! http://s.htc.com/1god2O6 #HTCOneငါ့ကိုဖုန္းေခၚတာဘာကိစၥလဲ။? အို! အကၡရာမသံုးဘဲ သေကၤတသံုးနားၾကပ္သည္ အေျခခံအားျဖင့္ တုန္ခါမႈ ေၾကာင့္ အသံျဖစ္ေပၚေစေသာ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္သည္။ http://s.htc.com/1god2O6 #HTCOne႐ုတ္တရက္ေပၚသည္! ပူေဖာင္း႐ုတ္တရက္ေပါက္ကြဲရာတြင္ အမွန္အားျဖင့္ အသံထက္ျမန္ေသာ အရွိန္ႏႈန္းျဖင့္ခရီးသြားေနသည့္ အရာ၀တၱဳငယ္တစ္ခု ဖန္တီးေၾကာင္း သင္ သိပါသလား။ http://s.htc.com/1god2O6 #HTCOne၃၅၀ ေပါင္ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္ျပဳလုပ္ရန္ အာလူး ၁,၀၀၀ ေပါင္ လိုအပ္ သည္။ http://s.htc.com/1god2O6 #HTCOne

နမူနာျပသရန္အတြက္သာ၊ တခ်ိဳ ့ရလဒ္မ်ားသည္ ဖန္တီးပံုေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ HTC BoomSound စပီကာ၏ အသံအက်ယ္ဆံုးအေနအထား ခန္ ့မွန္းေခ်သည္ ၉၅ ေဒစီဘယ္လ္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ကာလတုိတစ္ခုအတြင္း အသံက်ယ္က်ယ္နားေထာင္ျခင္း သည္ပင္လွ်င္ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ နားၾကပ္မ်ား သို ့မဟုတ္ နီးကပ္လြန္းျခင္း သို ့မဟုတ္ အခ်ိန္ကာလၾကာျမွင့္စြာနားေထာင္မႈအတြက္ ထုိသို ့လြန္စြာက်ယ္ေလာင္ျခင္းကို အၾကံေပးေထာက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

သင္ေျပာဖို႔ လံုး မလိုအပ္ပါ။

အသံျမင့္ပါ

ယံုၾကည္မႈရွိသည့္ အသံစြမ္းရည္မွ အသံကို ထပ္မံျမွင့္တင္နုိင္ျခင္း

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

ယံုၾကည္မႈရွိသည့္ အသံစြမ္းရည္မွ အသံကို ထပ္မံျမွင့္တင္နုိင္ျခင္း HTC BoomSound™ မွ အသံကို 95 dB သို႔ ေရာက္ရွိျခင္း

  • ေရွ႕မ်က္ႏွာျပင္ရွိ စတီရီယုိစပီကာ ႏွစ္ခု

    အသံတုိင္းသည္ အေ၀းမသြားဘဲ သင့္ဆီသို ့သာ ေရာက္လာပါမည္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ၿပိဳင္ဘက္မ်ားသည္ အသံမ်ားကို သင့္အေ၀းသို႔ ေရာက္ေစသည့္ ေနာက္ဘက္ရွိစပီကာမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္အခ်ိန္မွာ HTC ရဲ႕ ေျပာင္းလဲလာသည့္ မ်က္ႏွာမူေသာစပီကာသည္ သင့္ရဲ႕ေတးဂီတ၊ ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ ဂိမ္းမ်ားကို ၾကည့္ေနစဥ္မွာပင္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

  • BUILT-IN AMPS

    HTC One ရဲ႕ ႀကီးမားေသာ .85cc ရွိ အေပၚစပီကာအိုးႏွင့္ .80cc ေအာက္စပီကာအိုး အရြယ္အစားမ်ားကို ခ်ဲ႕ကားျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအေနအထားမ်ားသို႔ အသံကို ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ HTC ၏ လွ်ပ္ၿငိမ္စပီကာျဖင့္ တုိက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ အသံအတိုးအက်ယ္ ႏွင့္ အသံနိမ့္တို႔ျဖင့္ သင့္သီခ်င္းအသံက်ယ္မႈကို အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေစသည္။

  • အနိမ့္သံမွ သုံးဆအထိ ခ်ိန္ညႇိေပးႏုိင္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ

    မူရင္းပ်က္စီးမႈ မရွိျခင္း၊ အထင္ႀကီးရသည့္အတိုင္းပင္ အသံၾကည္လင္ၿပီး ၾကာရွည္ခံျခင္း အပူခ်ိန္အာ႐ုံခံထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ ၾကာရွည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ စပစ္ကာပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ရန္ ပါ၀ါကို အလိုအေလ်ာက္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။

*ံHTC မွ ျပဳလုပ္သည့္ စစ္ေဆးျခင္းအဆင့္မ်ားကို အေျခခံထားပါသည္။ ရလဒ္အမွန္မ်ားကေတာ့ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

ကမာၻ႔အေကာင္းဆံုးသည္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္လာပါၿပီ

ပိုမိုမ်ားလာေသာသတၳဳ၊ ပိုေကာင္းလာေသာကင္မရာ၊ ပိုေကာင္းေသာ အသံ
မွန္ဘီလူးႏွစ္ခုကို သတၳဳအျပည့္ရွိသည့္ေဘာင္မ်ားျဖင့္ ေကြး၀ိုက္ပတ္ရစ္ထားပါသည္။ ကင္မရာႏွင့္ ေနာက္ထပ္ built-in HTC BoomSound™ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာပါသည္။

ပိုမုိေလ့လာပါ

ဒီေန႔ပဲ အိမ္ယူသြားရေအာင္

အေရာင္းဆုိင္မ်ားႏွင့္ online တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
အနီးနားရွိ HTC One (M8) အေရာင္းဆုိင္ကို ရွာေဖြပါ။

ခ်က္ခ်င္း သြား၀ယ္လိုက္ၾကရေအာင္
အေပၚသို႔ ျပန္သြားပါ