သင့္ရဲ႕ ဝဘ္ဘေရာက္စာ သည္ သက္တမ္းလြန္ေနၿပီျဖစ္သည္ :(

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ထူးဆန္းေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးသြားၿပီ၊ သုိ႔ေသာ္ ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ သင့္ရဲ႕ ဘေရာက္စာ သည္ ၄င္းကုိ မေထာက္ပံ့ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ အဆင့္ျမွင့္တင္ေနသည္လုိ႔ ေတြးေတာပါ၊ ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဆီကုိ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အလည္လာခဲ့ပါ။

ထုိ႔အျပင္ ၄င္းအရာအားလံုးသည္ အခမဲ့ ျဖစ္သည္!

Screen တစ္ခုအတြင္းေပၚမွ သင့္ကမာၻ

လႈမႈေရး ပို ့စ္မ်ား၊ လွ်ပ္တစ္ျပက္သတင္းမ်ား၊ အားကစား ရမွတ္မ်ား စသည့္ - သင္ႏွစ္သက္သည့္ အရာအားလံုး၏ အက္ဒိတ္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရယူႏုိင္ပါသည္

up-to-date သတင္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရယူပါ လႈမႈေရး ပို ့စ္မ်ား၊ လွ်ပ္တစ္ျပက္သတင္းမ်ား၊ အားကစား ရမွတ္မ်ား စသည့္ - သင္ႏွစ္သက္သည့္ အရာအားလံုး၏ အက္ဒိတ္မ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ ခ်က္ခ်င္းရယူႏုိင္ပါသည္။

ဘ၀သည္ အျမဲတမ္းျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနသည္။ HTC BlinkFeed သည္လည္းေျပာင္းလဲေပးသည္။

ကၽြန္ုပ္တို ့၏ဥာဏ္စမ္းပေဟ႒ိေျဖကာ သင္ကိုယ္တုိင္လည္း ဖန္တီးပါ။စတင္ပါ

ေမးခြန္း (၁)

သင္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတုိင္းျဖစ္မွာပါ ဘာပါလိမ့္။?

ေမးခြန္း ၂

ကေလးတစ္ေယာက္အျဖစ္ သင့္စိတ္ကူးအိမ္မက္က ဘာမ်ားလဲ။?

ေမးခြန္း ၃

ဘာတန္ခိုးစြမ္းအားရွင္ျဖစ္ခ်င္ပါသလဲ။?

ေမးခြန္း ၁

ကၽြန္းတစ္ခုေပၚေသာင္တင္ခဲ့ျပီ၊ အရင္ဆံုးသင္ရွာေဖြရမည္မွာ

ေမးခြန္း ၂

သင္၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္း ျပီးျပည့္စုံေသာ စေနညအပါအ၀င္

ေမးခြန္း ၃

သင္ ဘာအေၾကာက္ဆံုးလဲ။?

ေမးခြန္း ၁

အိပ္ယာမွ စႏိုးခ်ိန္ ဘာလုပ္သလဲ။?

ေမးခြန္း ၂

ေကာင္းမြန္ေသာ ခရီး! ဘာအေရးၾကီးဆံုးလဲ။?

ေမးခြန္း ၃

သင္ ထီေပါက္ျပီ! ေနာက္ထပ္ဘာလဲ။?

ပို႔မည္

မ်ဥ္းေၾကာင္းဆြဲပါ။

Instagram
Google+
မ်ဥ္းေၾကာင္းဆြဲပါ။

အခိုက္အတန္ ့ေလားမ်ား ဘယ္ေတာ့မွ မလႊဲေစနဲ ့။

HTC BlinkFeed မွ တိုက္႐ိုက္ - ထင္ျမင္ခ်က္၊ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ နဲ ့ Instagram ပါ၀င္မႈမွာ ျပန္တင္ထားလိုက္မယ္။

နယ္ပယ္ကြင္းဆက္အတြင္း ဆက္ေနပါ။

HTC BlinkFeed သည္ လ်င္ျမန္ျပီး၊ သင္၏ Google+ လုပ္ေဆာင္မႈေဆာင္ တာ အားလံုးႏွင့္ အမီလိုက္ရန္ လြယ္ကူေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။

သင့္စိတ္ႀကိဳက္ HTC BlinkFeed™ သည္ ႏွင့္ ထိေတြ ့ပါ။

သင့္စိတ္ၾကိဳက္ အြန္လိုင္းပါ၀င္မႈ သည္ လက္လႊဲ႐ိုက္ခ်က္တစ္ခ်က္သာ ျဖစ္သည္။
သင့္ကမၻာထဲက လွ်ပ္တျပက္။

စူးစမ္းေလ့လာရန္ အေပၚ၊ ေအာက္ လက္လႊဲ႐ိုက္ခ်က္လုပ္ပါ။

အသြင္တူသေဘာျပဳက်င့္ျခင္း သရုပ္ျပျခင္းအတြက္သာအသြင္တူသေဘာျပဳက်င့္ျခင္း

HTC BlinkFeed™ စူးစမ္းေလ့လာရန္ ကလစ္၊ ဆြဲပါ။

အသြင္တူသေဘာျပဳက်င့္ျခင္း သရုပ္ျပျခင္းအတြက္သာအသြင္တူသေဘာျပဳက်င့္ျခင္း
ကြက္တိဒက္တိပဲ- ျမိဳ ့တြင္းရွိ ၀တ္လံုတို၀တ္ဆင္ေတာ္လွန္သူအသစ္ရွိတယ္၊ စူပါလူစြမ္း ေကာင္းကို ေ႐ြ ့လႊတ္လိုက္။ အားလံုးကၽြမ္းက်င္ျပီးသားပါ!
ေနာက္ဆံုး ခံတပ္! HTC BlinkFeed ေခၚေဆာင္ရာသာ သတၱိရွိရွိ လိုက္သြားပါ!
အမေလး၊ HTC BlinkFeed ရဲ ့ေလ်ာ့ေပါ့သေဘာတူညီခ်က္ပံုစံတစ္ခုထဲမွာ ပိတ္ေလွာင္ခံရျပီ။ အမ်ားေရွ ့မွာ ေဆးတစ္ခြက္လို ငါယစ္မူးျပီး၊ မစြဲလမ္းသင့္ဘူးလို ့မွန္းဆ ထား...
Foursquare မွာရွိတဲ ့Fountain of Youth ထဲကို တစ္ေယာက္ေယာက္ ၀က္လာျပီလား?! ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ HTC BlinkFeed!
လာမၾကည့္နဲ ့၊ ငါအက်ည္းတန္ အ႐ုပ္ဆိုးတယ္! #အရာအားလံုးမွားယြင္းေနေသာ ေန႔
အင္တာနက္မရွိတာလား? ဘယ္မွာ ေၾကာင္ေလးေတြ ျမင္ရလိမ့္မလဲ? လူေတြ ဘာစားေသာက္ေနၾကတယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ?!?!
အမေလး ဘုရား၊ ကမာၻတစ္ခြင္လံုး လ်င္ျမန္စာြျပင္ဆင္ထားတဲ့ အစာဘဲ စားစရာရွိတဲ့ေနရာမွာ ငါေရာက္ေနပါလား။
#စိတ္မြန္းၾကပ္ေနျခင္း နဲ ့ ငါ့ကို ကူညီေပးႏိုင္တဲ့အရာတစ္ခုက HTC BlinkFeed မွာဘဲရွိတယ္။
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္လား? စစ္ေဆးပါ! HTC One လား? စစ္ေဆးပါ! စြန္ ့စားမႈ ရသ၊ လား? ႏွစ္ခါ စစ္ေဆးပါ။
အမေလး ဘုရား၊ မက္ေဒါနား နဲ ့ဂီတနယ္လွည့္ခရီးသြားဖို ့အိတ္ေတြ ထုပ္ပိုးေနတာ။
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ။ ျဖစ္သည္။ ဤ။ ဗိုလ္စြဲသူမ်ား။
ေစ်း၀ယ္ဖို ့ခက္ခဲလြန္းလို ့ ငါ့အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ တည္ျငိမ္ဖို ့လိုအပ္တယ္။
၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္မကတဲ့ ေဆာင္းပါးအသစ္ေတြ ငါ့ရဲ ့မူလစကရင္မွာ ေန ့စဥ္ ပို ့ျခင္းခံရတယ္။ မဂၤလာပါ လို ့HTC BlinkFeed ကိုႏႈတ္ဆက္လိုက္!

HTC BLINKFEED™ ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။

အြန္လုိင္းေပၚမွ သတင္းမ်ားကို စကၠန္ ့ပိုင္းအတြင္း စိတ္တုိင္းက်ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ၿပီး ခဏအတြင္း ေနာက္ဆံုးထြက္သတင္းမ်ားကို ရယူႏုိင္ပါၿပီ။ Facebook post မ်ား၊ Twitter feed မ်ား၊ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား၊ အားကစားရလဒ္မ်ားစသည္တုိ ့ကို homescreen အေပၚတြင္ တစ္ခ်က္ေလာက္ လက္ျဖင့္ဆြဲလိုက္ပါ။ သတင္းမ်ားကို အြန္လုိင္းေပၚတြင္ ရွာေဖြခ်င္ပါကလည္း HTC BlinkFeed အေပၚတြင္ ရွာနုိင္ပါသည္။ ရွာေဖြရန္ လြန္စြာမွ လြယ္ကူပါသည္

အင္တာနက္၏အေကာင္းဆံုးမ်ားသည္ HTC BLINKFEED™ ေပၚတြင္ရွိပါသည္။

ေနရာတစ္၀ွမ္းတြင္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီရွိေသာ အခ်က္အလက္ဌာနမ်ား Facebook၊ Twitter၊ ESPN၊ MTV၊ The Huffington Post စသည္ျဖင့္

ကမာၻ႔အေကာင္းဆံုးသည္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္လာပါၿပီ

ပိုမိုမ်ားလာေသာသတၳဳ၊ ပိုေကာင္းလာေသာကင္မရာ၊ ပိုေကာင္းေသာ အသံ
မွန္ဘီလူးႏွစ္ခုကို သတၳဳအျပည့္ရွိသည့္ေဘာင္မ်ားျဖင့္ ေကြး၀ိုက္ပတ္ရစ္ထားပါသည္။ ကင္မရာႏွင့္ ေနာက္ထပ္ built-in HTC BoomSound™ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာပါသည္။

ပိုမုိေလ့လာပါ

ဒီေန႔ပဲ အိမ္ယူသြားရေအာင္

အေရာင္းဆုိင္မ်ားႏွင့္ online တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
အနီးနားရွိ HTC One (M8) အေရာင္းဆုိင္ကို ရွာေဖြပါ။

ခ်က္ခ်င္း သြား၀ယ္လိုက္ၾကရေအာင္
အေပၚသို႔ ျပန္သြားပါ