သင့္ရဲ႕ ဝဘ္ဘေရာက္စာ သည္ သက္တမ္းလြန္ေနၿပီျဖစ္သည္ :(

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ထူးဆန္းေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးသြားၿပီ၊ သုိ႔ေသာ္ ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ သင့္ရဲ႕ ဘေရာက္စာ သည္ ၄င္းကုိ မေထာက္ပံ့ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ အဆင့္ျမွင့္တင္ေနသည္လုိ႔ ေတြးေတာပါ၊ ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဆီကုိ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အလည္လာခဲ့ပါ။

ထုိ႔အျပင္ ၄င္းအရာအားလံုးသည္ အခမဲ့ ျဖစ္သည္!

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
ေအာက္သုိ႔ ဆြဲခ်လုိက္ပါ
ေခါင္းစဥ္အမွတ္အသား ျပပါ

စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းသည့္ ဒီဇုိင္း

ေတာက္ပေသာ သတၱဳကိုယ္ထည္ေဘာင္ျဖင့္ ၾကာရွည္ခံရန္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

ေက်နပ္ေစရမည့္အသံစြမ္းရည္

HTC BoomSound™ ၏ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ dual စပီကာမ်ားသည္ ေတးဂီတႏွင့္ဗီြဒီယိုမ်ားကို အင္မတန္အသက္၀င္ေစပါသည္။

သဘာ၀က်က်အခံုးအေကြ ့မ်ား

အဆင္ေျပေစမည့္ ခံုး၀င္သြားေသာ ပါးလႊာမႈ ၉.၃၅မီလီမီတ (၀.၃၇လက္မ)

ေတာက္ပေသာသတၱဳကိုယ္ထည္ေဘာင္၊ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ dual စပီကာမ်ားႏွင့္ အေနာက္ဘက္အနားေၾကာင္း။

အသံုး၀င္ေစမည့္ ပံုစံထြင္းထုထားျခင္း

ပိုမုိေလ့လာပါ

ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳနုိင္သည့္ ဆန္းသစ္မႈမ်ား

စနစ္က်ေသာအတြင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ပါးလႊားၿပီးအၾကမ္းခံေအာင္တည္ေဆာက္ထားသည္။

လ်င္ျမန္ေသာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း

ေနာက္ထပ္မ်ိဳးဆက္ Qualcomm® Snapdragon™ ၈၀၁ ေလးေထာင့္အူတိုင္ processor- လွ်င္ျမန္ေသာအျမန္ႏႈန္း၊ ၾကာရွည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဘတၳရီ။

အေရးႀကီးေသာ ဘက္ထရီသက္တမ္း

၂၆၀၀ mAh ဘတၳရီ- အားသြင္းထားၿပီး တစ္ေန႔လည္းထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။

သင့္မ်က္လံုးမ်ားအတြက္ ပြဲေတာ္

ေထာင့္က်ယ္ျမင္ကြင္းမ်ားႏွင့္ ၁၀၈၀ x ၁၉၂၀ HD resolution LCD မ်က္ႏွာျပင္မွ ရုပ္လံုးၾကြဒီဇိုင္းမ်ားႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္ပါ။

GLASS အကာအလႊာ

ကိုးနင္း(Corning)® ဂုိရီလာ (Gorilla)® Glass ၃ မ်က္ႏွာျပင္- Native Damage Resistance™.

ဆန္းသစ္ေသာလက္မႈအတတ္ပညာ၊ လ်င္ျမန္ေသာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း၊ ၾကာရွည္ခံ ဘတၳရီသက္တမ္း၊ 1080p HD ျမင္ကြင္းႏွင့္၊ Corning® Gorilla® Glass။

ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲျခင္း၏ ၃၆၀°

ပို၍ေလ့လာပါ
 • GUNMETAL GRAY
ရွာေဖြပါ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ မိုဒယ္လ္

ေထာင့္တိုင္းမွာ ျပည့္၀ျခင္း

ပို၍ေလ့လာပါ

ဘယ္ေတာ့မွမေပ်ာက္ပ်က္သည့္ Focus

ပို၍ေလ့လာပါ

Focus အား မူလအတိုင္းျပန္သိမ္းသည္

UFocus™ ႏွင့္ သင္အမွန္တကယ္ဓါတ္ပံုမ်ားအား ရိုက္ယူၿပီးျဖစ္သည့္တိုင္ ေအာင္ ရုပ္၀တၳဳေတြကို focus အတြင္သို႔ယူေဆာင္သည္၊

ေနာက္ခံျမင္ကြင္းတြင္ blur ကိုထည့္ပါ

Built-in Bokeh effect ႏွင့္ သင့္ဓါတ္ပံုမ်ားအား အႏုပညာထိေတြ႕မႈကို ေပးပါ။

Focus အတြင္းသို႔ ေနာက္ခံျမင္ကြင္းအားယူေဆာင္ရန္ ႏွိပ္ပါ။

အေရွ႕ျမင္ကြင္းကို Focus အတြင္းသို႔ ယူေဆာင္ရန္ ႏွိပ္ပါ။

Focus အား မူလအတိုင္းျပန္သိမ္းသည္

UFocus™ ႏွင့္ သင္အမွန္တကယ္ဓါတ္ပံုမ်ားအား ရိုက္ယူၿပီးျဖစ္သည့္တိုင္ ေအာင္ ရုပ္၀တၳဳေတြကို focus အတြင္သို႔ယူေဆာင္သည္၊

ၾကည့္သင့္ေသာ ဗြီဒီယို

ပို၍ေလ့လာပါ

တုန္လႈပ္သြားေစမည့္ အရည္အေသြး

ကြဲျပားေသာ ဗီြဒီယိုေခါင္းစဥ္ ၁၂ ခု တြင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ effect မ်ားေပါင္းထည့္ထားသည္။

တုန္လႈပ္သြားေစမည့္ အရည္အေသြး

ကြဲျပားေသာ ဗီြဒီယိုေခါင္းစဥ္ ၆ ခု တြင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ effect မ်ားေပါင္းထည့္ထားသည္။

အလင္းရွိပါေစ

ပို၍ေလ့လာပါ

အၿမဲတမ္းအဆင့္သင့္ျဖစ္ေနေသာ ကင္မရာ

ပ်မ္းမွ် အ႐ြယ္အစား 1.4 micrometer pixels ထက္ႏွစ္ဆရွိေသာ UltraPixels ျဖင့္ အလင္းေရာင္လံုး၀နည္းေသာစာတ္ပံုမ်ားကို႐ိုက္ကူးပါ။

အၿမဲတမ္းအဆင့္သင့္ျဖစ္ေနေသာ ကင္မရာ

ပ်မ္းမွ် အ႐ြယ္အစား 1.4 micrometer pixels ထက္ႏွစ္ဆရွိေသာ UltraPixels ျဖင့္ အလင္းေရာင္လံုး၀နည္းေသာစာတ္ပံုမ်ားကို႐ိုက္ကူးပါ။

အံ့အားသင့္ေလာက္ေသာ အသံပိုင္း

ပို၍ေလ့လာပါ

ထိေရာက္ေသာ အသံပိုင္း

ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ dual HTC BoomSound™ စပီကာမ်ားသည္ သင္ယံုၾကည္ၿပီးနားေထာင္ရမည့္ အသံျဖစ္စဥ္တစ္ခုဖန္တီးသည္။

ထိေရာက္ေသာ အသံပိုင္း

ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ dual HTC BoomSound™ စပီကာမ်ားသည္ သင္ယံုၾကည္ၿပီးနားေထာင္ရမည့္ အသံျဖစ္စဥ္တစ္ခုဖန္တီးသည္။

ဟိန္းသံ(SOUND™)အားယူလာသည္

ပို၍ေလ့လာပါ

သင္ခံစားထိုက္ေသာ အသံပမာဏ

သင္၏ေတးဂီတႏွင့္ ဗီြဒီယိုမ်ားအား အခမဲ့တပ္ဆင္ပါ။

သင္ခံစားထိုက္ေသာ အသံပမာဏ

သင္၏ေတးဂီတႏွင့္ ဗီြဒီယိုမ်ားအား အခမဲ့တပ္ဆင္ပါ။

သင့္ဘ၀အားခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း

ပို၍ေလ့လာပါ

အေၾကာင္းကိစၥမ်ားအားျမွင့္တင္ပါ

Built-in amps သည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အသံပိုင္းအား လည္ပတ္ေစသည္။

အေၾကာင္းကိစၥမ်ားအားျမွင့္တင္ပါ

Built-in amps သည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အသံပိုင္းအား လည္ပတ္ေစသည္။

 • HTC BLINKFEED™

  မူလ မ်က္ႏွာျပင္ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ား။ သင့္အႀကိဳက္ဆံုး အခန္းမ်ား၊ သတင္းမ်ား၊ အာကစားမ်ား ႏွင့္ ပိုမိုမ်ားျပား ေသာ။

  ပို၍ေလ့လာပါ
 • ျပကၡဒိန္

  ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အခ်ိန္းအခ်က္မ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ။

 • SENSE TV™

  လိုင္းမ်ားအား လမ္းညႊန္းၿပီး အစီအစဥ္မ်ားအား အေကာင္းဆံုးအၾကံညာဏ္ေပးႏိုင္ေသာ remote control။

  ပို၍ေလ့လာပါ

အာရံုခံစားမႈကိုျဖစ္ေစေသာ Andriod

 • GOOGLE ေျမပံု
 • ယခုပင္ GOOGLE
 • အသံလုပ္ေဆာင္ခ်က္
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
16
3
ကင္မရာ
4.692307
အသံအရည္အေသြး
4.923077
ဖန္သားျပင္
5.0
သုံးရလြယ္ကူမႈ
4.823529
ဘက္ထရီသက္တမ္း
4.846153
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 5.0 / 5
100 သုံးစြဲသူ % ေထာက္ခံခ်က္
[ စမ္းစစ္ခ်က္မ်ား ဖတ္႐ႈပါ ]
လွည့္ပါ
ဒယ္အုိး
မွန္ဘီလူး
?
 • အရြယ္အစား

  ၁၄၆.၃၆ x ၇၀.၆ x ၉.၃၅ မီလီမီတာ
 • CPU ျမန္ႏႈန္း

  Qualcomm®Snapdragon™ 801, quad-core CPUs
 • မွတ္ဥာဏ္1

  စုစုေပါင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ- ၁၆GB ၊ ရႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ အတြဲမ်ား
  RAM - 2GB
  ခ်ဲ႕ထားေသာကဒ္ထည့္ရန္ေနရာသည္ မိုက္ခ႐ိုSD ကို ေထာက္ပံသည္™ မမ္မိုရီကို ၁၂၈GB အထိ ပိုမိုစုေဆာင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္ ရန္အတြက္(ကဒ္မပါ၀င္ပါ)
 • အာ႐ံုခံမ်ား

  ပို၍ျမန္ေအာင္ျပဳလုပ္မႈမွုတုိင္းတာေသာမီတာ
  နည္းကပ္မႈသတိေပးဆင္ဆာ
  ပတ္ဝန္းက်င္အလင္းေရာင္ျပဳဆင္ဆာ
  Gyro ဆင္ဆာ
  ဘာရိုမီတာ(Barometer) ဆင္ဆာမ်ား
 • ကင္မရာ

  Duo ကင္မရာ
  ပင္မကင္မရာ- HTC UltraPixel™ ကင္မရာ၊ BSI sensor၊ pixel အ႐ြယ္အစား ၂.၀ ယူအမ္၊ ဆင္ဆာအ႐ြယ္အစား ၁/၃”၊ f/၂.၀၊ ၂၈မီလီမီတာ မွန္ဘီလူးမ်ား
  ၁၀၈၀p HDR ဗီဒီယိုႏွင့္အတူ၊ HD အျပည့္ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
  ဒုတိယ ကင္မရာ- နက္ရိႈင္းေသာအခ်က္အလက္မ်ား ဖမ္းယူျခင္း

  ေ႐ွ႕ ကင္မရာ
  ၅MP၊ BSI sensor၊ ထာင့္က်ယ္ မွန္ဘီလူးမ်ား၊ ႏွင့္ HDR စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္မ်ား၊ ၁၀၈၀p ျပည့္၀ေသာ HD ဗြီဒီယုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
  Ufocus ႏွင့္ gallery™၊ အတိုင္းအတာေပါင္းျခင္း™၊ ရာသီဥတုမ်ား၊ အနီး ျမင္ကြင္းမ်ား၊ ပံုရိပ္မ်ားယွဥ္တြဲျခင္း
 • AC အဒပ္တာ

  ဗို႔အားအပိုင္းအျခား/ႀကိမ္ႏႈန္း 100 ~ 240 V AC ၊ 50/60 Hz
  DC အထြက္ 5 V နွင့္ 1.5 A
 • အေလးခ်ိန္

  160g
 • စနစ္ - Android

  HTC Sense ႏွင့္အတူ™ Android™
  HTC BlinkFeed™
 • ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ၁2

  ၂G/၂.၅G - GSM/GPRS/EDGE-

  • ၈၅၀/၉၀၀/၁၈၀၀/၁၉၀၀ MHz

  3G – WCDMA-

  • EMEA- ၈၅၀/၉၀၀/၁၉၀၀/၂၁၀၀ MHz ကုိ HSDPA ျဖင့္ 42 Mbps အထိျမွင့္တင္ျခင္း
  • အာရွ- ၈၅၀/၉၀၀/၁၉၀၀/၂၁၀၀ MHz ကုိ HSDPA ျဖင့္ 42 Mbps အထိျမွင့္တင္ျခင္း
  • AT&T- ၈၅၀/၁၉၀၀/၂၁၀၀ MHz ႏွင့္ HSPA) + 21 Mbps အထိ
  • Sprint- ၈၅၀/၁၉၀၀/၂၁၀၀ MHz ႏွင့္ HSPA ၁၄.၄ Mbps အထိ
  • Verizon- ၈၅၀/၉၀၀/၁၉၀၀/၂၁၀၀ MHz with HSPA+ 14.4 Mbps အထိ
  • TMUS- ၈၅၀/AWS/၁၉၀၀/၂၁၀၀ MHz ႏွင့္ HSPA + 42 Mbps အထိ

  CDMA-

  • Sprint- ၈၀၀/၁၉၀၀
  • Verizon- ၈၀၀/၁၉၀၀

  4G - LTE-

  • EMEA- ၈၀၀/၉၀၀/၁၈၀၀/၂၆၀၀ MHz
  • အာရွ- ၇၀၀/၉၀၀/၁၈၀၀/၂၁၀၀/၂၆၀၀ MHz
  • AT&T- ၇၀၀/၈၅၀/AWS/၁၈၀၀/၁၉၀၀ MHz
  • Sprint- FDD ၈၀၀/၁၉၀၀ MHz၊ TDD ၂၆၀၀ MHz
  • Verizon- ၇၀၀/AWS/၁၈၀၀/၂၆၀၀ MHz
  • TMUS- ၇၀၀/AWS MHz
 • ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈ

  ၃.၅ မီလီမီတာ စတီရီယိုေအာ္ဒီယိုပင္
  NFC
  Bluetooth® aptX ပါေသာ 4.0™ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
  Wi-Fi®- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (၂.၄ & ၅ GHz)
  DLNA® ဖုန္းမွအဆင္ေျပကိုက္ညီေသာတီဗြီ (သို႔မဟုတ္) ကြန္ပ်ဴတာသို႔ ဝိုင္ယာလက္စ္ျဖင့္တုိက္႐ိုက္ရရိွနိုင္ေသာမီဒီယာမ်ား
  HTC ခ်ိတ္ဆက္မႈ™
  USB (သို႔မဟုတ္) HDMI ခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္(HDMI ခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္ အထူးေၾကးနန္းႀကဳိးလိုအပ္သည္) မိုက္ခ႐ို-USB ၂.၀ (၅-ပင္) အေပါက္ႏွင့္ ၾကည္လည္ျပတ္သားမႈ ျမင့္မားေသာ ဗီဒီယိုလင့္ခ္ (MHL)
  အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုး အေဝးထိန္း သုံးစြဲသူေထာက္ပံ့ေရး
 • မာတီမီဒီယာ

  ေအာ္ဒီယိုကိုပံံ့ပိုးသည့္ပံုစံမ်ား:
  ္ျပန္လည္ျပသသည္: .aac၊ .amr၊ .ogg၊ .m4a၊ .mid၊ .mp3၊ .wav၊ .wma (Windows Media Audio 10)
  မွတ္တမ္းတင္ျခင္း .aac

  ပံ့ပိုးေပးထားေသာ ဗီြဒီယို ဖြံစည္းပံုမ်ား
  ္ျပန္လည္ျပသသည္:.3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 10), .avi (MP4 ASP နွင့္ MP3)
  မွတ္တမ္းတင္ျခင္း .mp4
 • ျမင္ကြင္း

  ၅.၀လက္မ၊ ျပည့္၀ေသာ HD 1080p
 • SIM ကဒ္အမ်ိဳးအစား

  နာႏိုဆင္းမ္ကဒ္(nano SIM)
 • GPS

  အတြင္းပိုင္း GPS အင္တန္နာ + GLONASS
  ဒစ္ဂ်စ္တယ္သံလုိက္အိမ္ေျမာင္
 • အသံစြမ္းရည္ျမွင့္ျခင္း

  HTC BoomSound™
  တခါတည္းတပ္ဆင္ထားေသာႏွစ္မ်ိဳးသံုးအေရွ႕ဘက္ရွိစတီရီယိုအသံခ်ဲ႕စက္
  အသံအာ႐ုံခံ
 • ဘက္ထရီ3

  ထည့္သြင္းထားေသာ အားျပန္လည္သြင္းႏိုင္သည့္လီပိုလီမာဘက္ထရီ
  ဝင္ဆန္႔စြမ္းေဆာင္ရည္ - ၂၆၀၀ mAh
  ေျပာဆိုခ်ိန္-
  3G အတြက္ နာရီ ၂၀ အထိ
  လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အဆင္သင့္ေစာင့္ဆုိင္းအခ်ိန္-
  3G အတြက္ ၄၉၆ နာရီအထိ
 1. ဖုန္းေဆာ့ဖ္ဝဲေၾကာင့္ ရႏိုင္မည့္သိုေလွာင္မႈပမာဏေလွ်ာ့နည္းသြားသည္။ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၁၀GB (၁၆GB အတြက္)  သံုးစြဲသူေက်နပ္ေစရန္ ရရွိႏိုင္ေသာသိမ္းဆည္းမႈ ဖုန္းေဆာ့ဖ္ဝဲ ျမႇင့္တင္မႈမ်ားႏွင့္ အသံုးခ်ပ႐ိုဂရမ္မ်ား အသံုးျပဳမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ရရွိႏိုင္ေသာ သိုေလွာင္မႈပမာဏ ေျပာင္းလဲသည္။
 2. ေဒသတြင္းရိွ ကြန္ရက္လႈိင္းခြင္မ်ားသည္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာႏွင့္ သင္၏ တည္ေနရာေပၚမူတည္ျပီး ကြဲျပားျခားနားႏုိင္ပါသည္။ 4G LTE သည္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းသာ ရရွိႏိုင္သည္။ အင္တာနက္ေပၚတင္ျခင္း၊ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ျခင္းတို႔၏ ျမန္ႏႈန္းသည္လည္း မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာေပၚမူတည္သည္။
 3. ဘက္ထရီအခ်ိန္(ေျပာခ်ိန္၊ standbyအခ်ိန္၊ႏွင့္ထပ္၍) သည္ကြန္ယက္ႏွင့္ဖုန္းအသံုးျပဳမႈေပၚတြင္မူတည္သည္။

  အသင့္အေနအထားအခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္(“သတ္မွတ္ခ်က္”)သည္ တူညီေသာ အေျခအေနမ်ားေအာက္မွ ကြဲျပားေသာမိုဘိုင္းကိရိယာမ်ားႏိႈင္း ယွဥ္မႈအားခြင့္ျပဳရန္အတြက္သာရည္ရြယ္ထားေသာ စံမီလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ သည္။ Standby အေျခအေနတြင္ ဓာတ္အားသံုးစဲြမႈသည္ ကြန္ယက္၊ စက္တင္မ်ား၊ တည္ေနရာ၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ အခ်က္ျပစြမ္းအား၊ ဆဲလ္အသြားအလာလိုင္း အစရိွသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အလြန္မူတည္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္မ်ားထက္မကရိွႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအသံုးျပဳၿပီး မတူညီေသာမိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းမ်ားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာဓါတ္ခဲြခန္းတြင္သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ မိုဘုိင္းဖုန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လက္ေတြ႕ဘ၀အေျခအေနမ်ားတြင္သံုးေသာအခါ standby အခ်ိန္သည္ သိသိသာသာေလွ်ာ့နည္းၿပီး အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားေပၚတြင္အခိုင္အမာမူတည္ေနလိမ့္မည္။
မွတ္စု: အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြဟာ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲနဲ႔လည္း ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါတယ္။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို ၾကည့္႐ွဳပါ
သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ပုိင္းတစ္စကုိ ၾကည့္႐ွဳပါ