HTC Desire 700
မ်က္ႏွာျပင္၅” qHD
CPU အျမန္နႈန္း

Quad-core ၊ 1.2GHz

ဘက္ထရီ

ဖယ္ထုတ္ဖယ္ရွားႏိုင္ေသာ လီ - ေပၚလီမာ ဘက္ထရီ

ဝင္ဆန္႔စြမ္းေဆာင္ရည္ - ၂၁၀၀ mAh

ေျပာဆိုခ်ိန္-

 • 3G အတြက္ ၈ နာရီအထိ

လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အဆင္သင့္ေစာင့္ဆုိင္းအခ်ိန္-

 • 3G အတြက္ ၃၃၈ နာရီအထိ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အျပည့္အစုံ
အကူအညီလိုပါသလား။
HTC အြန္လိုင္း ပံ့ပိုးမႈ

ပိုင္ဆုိင္သည္ HTC Desire 700 ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကူညီႏိုင္သည္။

ပိုမုိေလ့လာပါ။ >

HTC Desire 700
ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ Feeds ကို update ၿပဳလုပ္ၿခင္း
ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ Feeds ကို update ၿပဳလုပ္ၿခင္း
HTC Desire 700

HTC BlinkFeed™ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္အတူ သင္၏ ေျပာင္းလဲေနေသာ ကိုယ္ပိုင္ကမၻာႀကီးထဲကို ဝင္ေရာက္လုိက္ပါ။ အသင့္ ေရြးခ်ယ္ထားသည္မ်ားမွ စိတ္ၾကိဳက္ၿပန္လည္ေရြးခ်ယ္ထားေသာသတင္းအစံုအလင္တုိ ့ကို ဖတ္ရႈလုိက္ပါ၊ ဘယ္ေတာ့မွ လြဲမွာမဟုတ္ေတာ့ပါ။ ဖုန္းကို ဘယ္အခ်ိန္ refresh လုပ္လုပ္ သင့္ feeds ေတြကို update ၿပဳလုပ္ေနမွာပါ။ တဒဂၤတြင္းမွာပင္ HTC Blink Feed™ သည္ အရာခပ္သိမ္း သင့္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။
HTC Desire 700
ေပ်ာ္ဝင္နစ္ေမ်ာသြားေစမည့္ ေအာ္ဒီယို၊ အံ့ၾသေလာက္ေသာ အသံအင္အား
ေပ်ာ္ဝင္နစ္ေမ်ာသြားေစမည့္ ေအာ္ဒီယို၊ အံ့ၾသေလာက္ေသာ အသံအင္အား
HTC Desire 700

HTC Desire 700 ၏ ေရွ႕မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွ စပီကာႏွစ္လိုင္းျဖင့္ အသံထုတ္ေပးသည့္အတြက္ အသံပိုင္းဆုိင္ရာအတြက္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ မရေသာ စမတ္ဖုန္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္ပါတည္းပါဝင္သည့္ amps ျဖင့္ အျပည့္ျပီးေသာ HTC BoomSound™ သည္ သင္ေမၽွာ္လင့္ထားသည္ထက္ကို ၿပီးျပည့္စုံေသာ ေအာ္ဒီယိုအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဒယ္ဆီဘယ္အဆင့္မ်ားအျဖစ္သို႔ ကူညီပံပိုးေပးသည္။
HTC Desire 700
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မွတ္ယူထားၿခင္း
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မွတ္ယူထားၿခင္း
HTC Desire 700

HTC Zoe™ ဓာတ္ပံုသည္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားေနေသာ ဓာတ္ပုံကို ဖန္တီးရန္ ဓာတ္ပံု ၂၀ ပုံႏွင့္ ၃ စကၠန္႔ ဗီဒီယိုကို ႐ုိက္ကူးႏုိင္သည္။ စကၠန္႔ ၃၀ၾကာျမင့္ေသာ အေသးစား႐ုပ္ရွင္ကို အလိုအေလ်ာက္ ကၽြမ္းက်င္စြာဖန္တီးရန္ သီးျခားေဖာ္ျပေသာ ဗီဒီယိုျဖစ္ရပ္တစ္ခု၏ ထူးျခားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင္ႏွစ္သက္ေသာ ဂီတေတးသြားသံစဥ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး လူတိုင္း ေပ်ာ္ရႊင္ေစေအာင္ သင္၏ သက္ဝင္လႈပ္ရွားေနေသာ ႐ုပ္ရွင္ကို ျဖန္႔ခ်ိပါ။
HTC Desire 700
အၿမင္အာရံုမွ ေက်နပ္မႈရေစမယ့္ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈ
အၿမင္အာရံုမွ ေက်နပ္မႈရေစမယ့္ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈHTC Desire 700

ၾကီးမားေသာ ၅လက္မ အ႐ြယ္ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္သည္ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈအတြက္ qHD ပါရွိျပီး အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ေတာက္ပသည့္ အေရာင္မ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ သင္၏ ဗီဒီယို၊ ဓာတ္ပံုႏွင့္ အြန္လိုင္း အခ်က္အလက္ၾကည့္႐ႈမႈမ်ားသည္လည္း ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈကို ေပးစြမ္းပါသည္။
HTC Desire 700
စြမ္းေဆာင္ရည္ ထက္ျမက္မႈ
စြမ္းေဆာင္ရည္ ထက္ျမက္မႈHTC Desire 700

Quad-core processor သည္ သင္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္ ေရွ႕တစ္ဆင့္ဆီသို႔ ပို႔ေဆာင္ပါလိမ့္မည္။ ဝက္ဘ္သို႔ လွည့္လည္ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ မာလ္တီမီဒီယာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ လႊင့္ထုတ္မႈၾကားခံအခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္းမႈစသည္ျဖင့္ သင္ေပ်ာ္ရႊင္ပါလိမ့္မည္။ သင့္အလ်င္လုိမႈကို တေျပးညီအမီလိုက္ရန္အတြက္ HTC Desire 700 ကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
HTC Desire 700
ဖုန္းတစ္ခု၊ လိုင္းႏွစ္ခု
ဖုန္းတစ္ခု၊ လိုင္းႏွစ္ခုHTC Desire 700

Dual SIM ေထာက္ပံ့ေပးၿခင္းသည္ တစ္ခ်ိန္တည္း ဖုန္းလိုင္းႏွစ္ခုစလံုးကို အသံုးျပဳႏိုင္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးနံပါတ္အျဖစ္သံုးကာ၊ အေကာင့္ႏွစ္ခုျဖင့္ မိမိေဒတာစီမံခ်က္ အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။ ကဒ္ေျပာင္းလဲစရာမလိုဘဲ အေကာင့္တစ္ခုကို သုံးေနစဥ္ အျခားအေကာင့္တစ္ခုမွ ဖုန္းႏွင့္ စာသားမ်ားျဖင့္ ေခၚဆုိျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
HTC တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား
HTC တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား
 • HTC Mini+
  HTC Mini+
 • HTC Mini+
  HTC Mini+
  လူတုိင္းရဲ ့မ်ားစြာေသာအလုပ္မ်ားအတြက္ အေျဖ - ဖုန္းျဖင့္ အြန္လိုင္းခ်ိတ္ဆက္သုံးစြဲစဥ္၊ ဗီဒီယိုဖြင့္စဥ္ (သို႔) ဂိမ္းကစားစဥ္ ဖုန္းေခၚႏိုင္သည္။ အလုပ္မ်ားကို မေမ့သြားေစရန္ စာမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ားျဖင့္ သတိေပးခ်က္မ်ား အဆင္သင့္ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ ပါရွိေသာ ေလဆာညႊန္တံ* ႏွင့္ ဆလိုက္ဒ္႐ႈိး အေဝးထိန္း ခလုတ္တုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္...

  အေသးစိတ္အျပည့္အစုံကို ၾကည့္ပါ

ဗီဒီယိုမ်ား
ဗီဒီယိုမ်ား

အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
အရြယ္အစား
၁၄၅.၅ x ၇၂ x ၁၀.၃ မီလီမီတာ
အေလးခ်ိန္
၁၅၀ဂရမ္
မ်က္ႏွာျပင္
၅” qHD
CPU အျမန္နႈန္း

Quad-core ၊ 1.2GHz

Platform Android

HTC Sense ႏွင့္အတူ™ Android™

HTC BlinkFeed™

SIM ကတ္အမ်ိဳးအစား

Dual micro SIM

ကြန္ရက္1

2G/ 2.5G - GSM/GPRS/EDGE-

 • ၈၅၀/၉၀၀/၁၈၀၀/၁၉၀၀ MHz (SIM2 - 900/1800/1900)

3G/ 3.5G - UMTS/ HSPA-

 • HSDPA ၁၄.၄ Mbps ႏွင့္ ၂၁၀၀ MHz

3G/ 3.5G - CDMA2000

 • 800/1900 (BC0/BC1၊ SIM1 အတြက္)၊ 1xEvDO rev. A, DL- 3.1၊ UL:1.8
Memory (မွတ္ႏုိင္စြမ္း)2

အတြင္းပိုင္း မွတ္ဉာဏ္- 8GB

RAM- 1GB

ခ်ဲ႕ထားေသာကဒ္ထည့္ရန္ေနရာသည္ microSD အတြက္ျဖစ္ပါသည္။™ ပိုမိုစုေဆာင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ 64GB မဲမိုရီကဒ္ကုိအသံုးျပဳပါ။
(ကဒ္မပါ၀င္ပါ)

GPS

GPS/AGPS+GLNOSS

Sensor မ်ား
 • သံလိုက္အိမ္ေျမႇာင္ ဆင္ဆာ
 • ပို၍ျမန္ေအာင္ျပဳလုပ္မွုတုိင္းတာေသာမီတာ
 • နည္းကပ္မွဳသတိေပးဆင္ဆာ
 • ပတ္၀န္းက်င္အလင္းေရာင္ျပဳဆင္ဆာ
ဆက္သြယ္ႏုိင္မႈ
 • ၃.၅ မီလီမီတာ စတီရီယိုေအာ္ဒီယိုပင္
 • aptX™ ႏွင့္အတူ Bluetooth® ျဖစ္ႏိုင္သည္
 • Wi-Fi®- IEEE 802.11 a/b/g/n
 • DLNA ® ဖုန္းမွကိုက္ညီေသာတီဗီ (သို႔) ကြန္ပ်ဴတာသို႔ မီဒီယာမ်ား ႀကိဳးမဲ့ေရာက္ရိွေရးအတြက္
 • HTC ခ်ိတ္ဆက္မႈ™
အသံစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ထားမႈ
 • HTC BoomSound™၊ တစ္ပါတည္းတပ္ဆင္ထားေသာ အေရွ႕မ်က္ႏွာစာ ရွိ စတီရီယို အသံခ်ဲ႕စက္အစုံ
ကင္မရာ
 • အလုိအေလွ်ာက္ခိ်န္ညီွမွဳပါေသာ 8 MP ကင္မရာ ၊ LED လွ်က္တျပက္မီး
 • ရည္ရြယ္ထားေသာ HTC ImageChip
 • BSI
 • F2.0 အလင္း၀င္ေပါက္ ႏွင့္ ၂၈ မီလီမီတာမွန္ဘီလူး
 • ထူးျခားေသာမီးအလင္း- ႐ိုက္မည့္အရာႏွင့္အကြာအေ၀းအရ မီးအလင္းငါးဆင့္အလိုအေလ်ာက္ခ်ိန္ႏိုင္သ
 • ဆက္တိုက္ရိုက္နိုင္ျခင္းႏွင့္ဗြီဒီယိုရုပ္ပံုမ်ား
 • HTC Zoe™ ျဖစ္ျပီး တစ္ဆက္တည္း ႐ိုက္ကူးျခင္း၊ အၿမဲတမ္းၿပံဳးေနျခင္း အရာဝထၳဳ ဖယ္ရွားမႈပါဝင္ျခင္း
 • ေရွ႕ကင္မရာ- BSI ဆင္ဆာပါ ၂.၁ MP
 • 1080p ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း
 • စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ဗီဒီယိုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ HTC Share မ်ားျဖင့္ ဓာတ္ပံုျပခန္း
မာလ္တီမီဒီယာ

ေအာ္ဒီယိုကိုပံံ့ပိုးသည့္ပံုစံမ်ား:

 • ကူးျပီးစရုပ္သံမ်ားကိုျပန္ဖြင့္ျခင္း-  .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma
 • အသံသြင္းျခင္း .aac

ဗီဒီယိုအေထာက္အကူျပဳပံုစံမ်ား-

 • ကူးျပီးစရုပ္သံမ်ားကိုျပန္ဖြင့္ျခင္း .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP နွင့္ MP3)
 • မွတ္တမ္းတင္ျခင္း .mp4
ဘက္ထရီ3

ဖယ္ထုတ္ဖယ္ရွားႏိုင္ေသာ လီ - ေပၚလီမာ ဘက္ထရီ

ဝင္ဆန္႔စြမ္းေဆာင္ရည္ - ၂၁၀၀ mAh

ေျပာဆိုခ်ိန္-

 • 3G အတြက္ ၈ နာရီအထိ

လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အဆင္သင့္ေစာင့္ဆုိင္းအခ်ိန္-

 • 3G အတြက္ ၃၃၈ နာရီအထိ
AC အဒပ္ပတာ

ဗို႔အားအပိုင္းအျခား/ႀကိမ္ႏႈန္း 100 ~ 240 V AC ၊ 50/60 Hz

DC အထြက္ 5 V နွင့္ 1 A

 1. ေဒသတြင္းရိွ ကြန္ရက္လႈိင္းခြင္မ်ားသည္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာႏွင့္ သင္၏ တည္ေနရာေပၚမူတည္ျပီး ကြဲျပားျခားနားႏုိင္ပါသည္။ 4G LTE သည္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းသာ ရရွိႏိုင္သည္။ အင္တာနက္ေပၚတင္ျခင္း၊ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ျခင္းတို႔၏ ျမန္ႏႈန္းသည္လည္း မိုဘိုင္းေထာက္ပံ့သူေပၚမူတည္သည္။

 2. ဖုန္းေဆာ့ဖ္ဝဲေၾကာင့္ ရႏိုင္မည့္ သိုေလွာင္မႈပမာဏ ေလွ်ာ့နည္းသြားသည္။ သံုးစြဲသူပါ၀င္မႈအတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာ သိုေလွာင္မႈပမာဏ ခန့္မွန္းေျခသည္ 4.6 GB ျဖစ္သည္။ ဖုန္းေဆာ့ဖ္ဝဲ ျမႇင့္တင္မႈမ်ားႏွင့္ အသံုးခ်ပ႐ိုဂရမ္မ်ား အသံုးျပဳမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ရရွိႏိုင္ေသာ သိုေလွာင္မႈပမာဏ ေျပာင္းလဲသည္။

 3. ဘက္ထရီအခိ်န္မ်ား (စကားေျပာခ်ိန္၊ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အသင့္ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာအခိ်န္ႏွင့္ အျခားအခ်ိန္)သည္ ကြန္ရက္ႏွင့္ ဖုန္းအသံုးျပဳခိ်န္သာအဓိက ျဖစ္ပါသည္။

  လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ အသင့္ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာ အခ်ိန္၏ သီးျခားသတ္မွတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္(“သီးျခားသတ္မွတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္”) သည္ စက္႐ံုစံႏႈန္းျဖစ္ၿပီး တူညီေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ မတူညီေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ အသင့္ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာ အခ်ိန္တြင္ ပါဝါသုံးစြဲျခင္းသည္ အခ်က္မ်ားတြင္ မ်ားစြာေပၚ မူတည္ေသာ္လည္း ကြန္ရက္၊ ဆက္တင္မ်ား၊ တည္ေနရာ၊ ေရြ႕လ်ားမႈ၊ စစ္ကနယ္စြမ္းအားႏွင့္ မုိဘုိင္းလမ္းေၾကာင္းကို မကန္႔သတ္ပါ။ ကြဲျပားေသာ မုိဘုိင္းကိရိယာမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စမ္းသပ္ခန္းအေျခအေနတြင္သာ လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ သီးျခားသတ္မွတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို သုံးစြဲသည္။ မည္သည့္မုိဘိုင္းကိရိယာကိုမဆို လက္ေတြ႔အေျခအေနမ်ားတြင္ သုံးစြဲေသာအခါ အဆုိပါ မိုဘုိင္းကိရိယာမွ ရည္ရြယ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ အသင့္ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာ အခ်ိန္ထက္ လြန္စြာေလ်ာ့နည္း၍ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ႏိုင္သည္။

မွတ္စု: အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမရိွပဲအေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္သည္။
ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးသားနားေသာဖုန္း

အခုအခါဖုန္းထြက္ရွိမႈတို႔မ်ားလာသည္ႏွင့္ ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးကိုရွာရလြယ္ကူေအာင္၊ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္မ်ားအားလံုးကိုပါ ျမန္ဆန္စြာရွာေဖြႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။’

အမ်ားစုေျပာေနၾကသည္မွာ - HTC One

ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္လိုအပ္ခ်က္အမ်ိဳးစံုတို႕အတြက္ ဖုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုျပဳလုပ္ထားသည့္တိုင္ေအာင္၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွ သင္စိတ္ၾကိဳက္ေတြ႔ျပံဳးေပ်ာ္ေစမည့္ ဖုန္းတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာေထာက္ခံေပးလိုပါသည္။