HTC Desire 300
မ်က္ႏွာျပင္4.3 inch ၊ WVGA
CPU အျမန္နႈန္း

Qualcomm® Snapdragon™ S4, dual-core, 1GHz

ဘက္ထရီ

ျဖဳတ္၍ရျပီး၊အားျပန္သြင္းႏိုင္သည့္ လီယြန္ေပၚလီမာဘက္ထရီ

စြမ္းရည္- ၁၆၅၀ mAh

ေျပာဆိုခ်ိန္-

 • 3G အတြက္ ၁၁ နာရီၾကာအထိ

လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အဆင္သင့္ေစာင့္ဆုိင္းအခ်ိန္-

 • 3G အတြက္ ၆၂၅ နာရီအထိ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အျပည့္အစုံ
အကူအညီလိုပါသလား။
HTC အြန္လိုင္း ပံ့ပိုးမႈ

ပိုင္ဆုိင္သည္ HTC Desire 300 ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကူညီႏိုင္သည္။

ပိုမုိေလ့လာပါ။ >

HTC Desire 300
လွ်ပ္တျပတ္အတြင္းက သင့္ကမာၻ
လွ်ပ္တျပတ္အတြင္းက သင့္ကမာၻ
HTC Desire 300

HTC BlinkFeed™ Homescreen သည္ စိတ္ၾကိဳက္ဖတ္ရႈလုိသည္မ်ားကို အဆက္မျပတ္ေစဘဲ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ သင့္စမတ္ဖုန္းတြင္ ေရာက္ရွိေနေစမည္။ အသံုးျပဳမႈမ်ားေသာ Apps မ်ားေဖာ္ျပရာ ၊ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ သတင္းမ်ား ၊ သင္၏လူထုဆက္ဆံေရးကြန္ရက္၊ ႏွစ္သက္ေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ား၊ သတင္းမ်ား ၊ အားကစားရမွတ္ စသည္တုိ ့ႏွင့္အတူ သင္သည္ အခ်ိန္ျပည့္ေနႏုိင္လိမ့္မည္။ သင္လိုခ်င္ေသာ BlinkFeed Homescreen ေ႐ြးခ်ယ္ျပီးေနာက္ လွ်ပ္တျပက္အတြင္း အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီျဖစ္သြားပါမည္။
HTC Desire 300
အသက္၀င္လာေသာ သံစဥ္မ်ား
အသက္၀င္လာေသာ သံစဥ္မ်ား
HTC Desire 300

ေနာက္ဆံုးအသံသြင္းရာတြင္ စတူဒီယိုခန္းအတြင္း ထိုင္ေန သည့္ အလား သင္ခံစားပါလိမ့္မည္။ ထို့အျပင္ HTC Music Channel ႏွင့္အတူ သင္သည္ ေအာ္ဒီယိုအာ႐ုံခံေတြ့ ၾကံဳမႈ* ရသမ်ိဳးအတြက္ သီခ်င္းစာသားပါ တစ္ျပိဳင္နက္တည္း ေတြ ့ျမင္ႏိုင္ပါသည္၊

*သီခ်င္းစာသား ေဒတာေဘ့စ္ေပၚ မူတည္ကာ စာသားေထာက္ပံ့ေပးသည္။
HTC Desire 300
မ်ားစြာေသာ အျပင္အဆင္
မ်ားစြာေသာ အျပင္အဆင္
HTC Desire 300

စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစေသာ အေရာင္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ေသာ အလႊာမ်ားျဖင့္ ျပီးျပည့္စံုေသာ ၄.၃လက္မ မ်က္ႏွာျပင္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အျမင္ႏွင့္ စမတ္ဖုန္းတစ္လံုး အတြက္ အဏုစိတ္ဂရဖစ္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ သင္၏ ၀ပ္ဘ္ ရွာေဖြဖတ္႐ႈျခင္းႏွင့္ ဗီဒီယိုျပန္လည္ျပသျခင္းမ်ားကို ပိုမုိပီျပင္ေစသည္။
HTC Desire 300
စြယ္စံုတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစေသာ ဟိုက္ပါဒ႐ိုက္
စြယ္စံုတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစေသာ ဟိုက္ပါဒ႐ိုက္HTC Desire 300

အ့ံအားသင့္သြားေစေသာ ႐ုပ္ပံုအရည္အေသြး၊ လွ်ပ္တျပက္ ၀ပ္ဘ္လွန္ ေလွာရွာေဖြဖတ္႐ႈျခင္းႏွင့္ အားျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈအားေကာင္းေစေသာ ႏွစ္ဖက္ခြဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ႏွင့္ အစြမ္းထက္ေသာ Qualcomm® Snapdragon™ processor မွ သင္၏ မိုဘိုင္းအေတြ့အၾကံဳတစ္ခုလံုး ဆြဲငင္ သကဲ့သို့ေ႐ြွ့ေျပာင္းေစလိမ့္မည္။
HTC တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား
HTC တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား
ဗီဒီယိုမ်ား
ဗီဒီယိုမ်ား

အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
အရြယ္အစား
၁၃၁.၇၈ x ၆၆.၂၃ x ၁၀.၁၂ မီလီမီတာ
အေလးခ်ိန္
၁၂၀ ဂရမ္
မ်က္ႏွာျပင္
4.3 inch ၊ WVGA
CPU အျမန္နႈန္း

Qualcomm® Snapdragon™ S4, dual-core, 1GHz

Platform Android

HTC Sense ႏွင့္အတူ™ Android™

HTC BlinkFeed™

SIM ကတ္အမ်ိဳးအစား

micro SIM

ကြန္ရက္1

2G/ 2.5G - GSM/GPRS/EDGE-

 • 850/900/1800/1900 MHz

3G/ 3.5G - UMTS/ HSPA-

 • ၉၀၀/၂၁၀၀ MHz ႏွင့္အတူ ၇.၂ Mbps အထိျဖစ္ေသာ HSDPA (ဥေရာပသမဂၢ/အာရွ/တ႐ုတ္)
 • ၈၅၀/၂၁၀၀ MHz ႏွင့္အတူ ၇.၂ Mbps အထိျဖစ္ေသာ HSDPA (အာရွ)
Memory (မွတ္ႏုိင္စြမ္း)2

စုစုပါင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ၊ 4GB

RAM : 512MB

ခ်ဲ႕ထားေသာကဒ္ထည့္ရန္ေနရာသည္ microSD အတြက္ျဖစ္ပါသည္။™ ပိုမိုစုေဆာင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ 64GB မဲမိုရီကဒ္ကုိအသံုးျပဳပါ။ (ကဒ္မပါ၀င္ပါ)

GPS

GPS/AGPS

Sensor မ်ား
 • ပို၍ျမန္ေအာင္ျပဳလုပ္မွုတုိင္းတာေသာမီတာ
 • နည္းကပ္မွဳသတိေပးဆင္ဆာ
 • ပတ္၀န္းက်င္အလင္းေရာင္ျပဳဆင္ဆာ
ဆက္သြယ္ႏုိင္မႈ
 • ၃.၅ မီလီမီတာ စတီရီယို ေအာ္ဒီယို ဂ်က္ႏွင့္ microUSB
 • aptX™ ႏွင့္အတူ Bluetooth® ျဖစ္ႏိုင္သည္
 • Wi-Fi®- IEEE 802.11 a/b/g/n
ကင္မရာ
 • 5 MP အလိုအေလွ်ာက္ ပံုရိပ္ခ်ိန္ဆံုခ်က္ပါ ကင္မရာ
 • F2.8 အလင္း၀င္ေပါက္နွင္ൻ 34 mm မွန္ဘီလူး
 • WVGA ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္မႈ
 • VGA ေရွ့မ်က္ႏွာစာ ကင္မရာ
မာလ္တီမီဒီယာ

ေအာ္ဒီယိုကိုပံံ့ပိုးသည့္ပံုစံမ်ား:

 • ကူးျပီးစရုပ္သံမ်ားကိုျပန္ဖြင့္ျခင္း- .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav
 • မွတ္တမ္းတင္ျခင္း .amr

ဗီြဒီယိုကိုပံံ့ပိုးသည့္ပံုစံမ်ား:

 • ္ျပန္လည္ျပသသည္: .3gp, .3g2, .mp4, .avi (MP4 ASP နွင့္ MP3)
 • အသံသြင္းျခင္း .mp4
ဘက္ထရီ3

ျဖဳတ္၍ရျပီး၊အားျပန္သြင္းႏိုင္သည့္ လီယြန္ေပၚလီမာဘက္ထရီ

စြမ္းရည္- ၁၆၅၀ mAh

ေျပာဆိုခ်ိန္-

 • 3G အတြက္ ၁၁ နာရီၾကာအထိ

လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အဆင္သင့္ေစာင့္ဆုိင္းအခ်ိန္-

 • 3G အတြက္ ၆၂၅ နာရီအထိ
AC အဒပ္ပတာ

ဗို႔အားအပိုင္းအျခား/ႀကိမ္ႏႈန္း 100 ~ 240 V AC ၊ 50/60 Hz

DC အထြက္ 5 V နွင့္ 1 A

 1. မိုဘိုင္းစက္ပစၥည္းႏွင့္ သင္၏ေဒသႏၱရ အေပၚမူတည္၍ ေဒသမ်ား အတြင္းရွိ ကြန္ရပ္ဘင္န္မ်ားသည္ ကြဲျပားျခားနားႏိုင္ပါသည္။

 2. ဖုန္းေဆာ့ဖ္ဝဲေၾကာင့္ ရႏိုင္မည့္ သိုေလွာင္မႈပမာဏ ေလွ်ာ့နည္းသြားသည္။ သံုးစြဲသူပါ၀င္မႈအတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာ သိုေလွာင္မႈပမာဏ ခန့္မွန္းေျခသည္ 1.8 GB ျဖစ္သည္။ ဖုန္းေဆာ့ဖ္ဝဲ ျမႇင့္တင္မႈမ်ားႏွင့္ အသံုးခ်ပ႐ိုဂရမ္မ်ား အသံုးျပဳမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ရရွိႏိုင္ေသာ သိုေလွာင္မႈပမာဏ ေျပာင္းလဲသည္။

 3. ဘက္ထရီအခိ်န္မ်ား(စကားေျပာခ်ိန္၊ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ေစာင္းဆုိင္းေနေသာအခိ်န္နွင့္အျခား)သည္နက္၀ပ္နွင့္ဖုန္းအသံုးျပဳခိ်န္၏အဓိကျဖပ္ပါသည္။

  လုပ္ေဆာင္မွဳအတြက္ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာအခ်ိန္၏အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ ("specification") သည္စက္႐ံုစံႏႈန္းျဖစ္ၿပီးတူညီေသာအေျခအေန မ်ားတြင္မတူညီေသာမိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ Standby အေျခအေနတြင္ ဓာတ္အားသံုးစဲြမႈသည္ ကြန္ယက္၊ စက္တင္မ်ား၊ တည္ေနရာ၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ အခ်က္ျပစြမ္းအား၊ ဆဲလ္အသြားအလာလိုင္း အစရိွသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အလြန္မူတည္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္မ်ားထက္မကရိွႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအသံုးျပဳၿပီး မတူညီေသာမိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းမ်ားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာဓါတ္ခဲြခန္းတြင္သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ မိုဘုိင္းဖုန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လက္ေတြ႕ဘ၀အေျခအေနမ်ားတြင္သံုးေသာအခါ standby အခ်ိန္သည္ သိသိသာသာေလွ်ာ့နည္းၿပီး အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားေပၚတြင္မူတည္ေနလိမ့္မည္။

မွတ္စု: အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမရိွပဲအေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္သည္။
ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးသားနားေသာဖုန္း

အခုအခါဖုန္းထြက္ရွိမႈတို႔မ်ားလာသည္ႏွင့္ ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးကိုရွာရလြယ္ကူေအာင္၊ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္မ်ားအားလံုးကိုပါ ျမန္ဆန္စြာရွာေဖြႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။’

အမ်ားစုေျပာေနၾကသည္မွာ - HTC One

ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္လိုအပ္ခ်က္အမ်ိဳးစံုတို႕အတြက္ ဖုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုျပဳလုပ္ထားသည့္တိုင္ေအာင္၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွ သင္စိတ္ၾကိဳက္ေတြ႔ျပံဳးေပ်ာ္ေစမည့္ ဖုန္းတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာေထာက္ခံေပးလိုပါသည္။