စမတ္ဖုန္းမ်ား

မိသားးစုအလုိက္ စစ္ထုတ္ျခင္း
မိသားစုအားလံုး
HTC U မိသားစု
HTC One မိသားစု
HTC Desire မိသားစု
စီရန္
မူလသတ္မွတ္ အစီအစဥ္
ေအ - ဇက္
ဇက္ - ေအ
အသစ္ဆံုး
အေဟာင္းဆံုး
ရလဒ္မ်ားမေတြ႕ပါ။
HTC 10
HTC 10
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC One X9
HTC One X9
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC One A9
HTC One A9
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC Desire 826 dual sim
HTC Desire 826 dual sim
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC Desire 825
HTC Desire 825
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC Desire 630
HTC Desire 630
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC One M9
HTC One M9
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC One E9+
HTC One E9+
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
အတိုင္းအတာမ်ားႏွင့္ အေလးခ်ိန္
မ်က္ႏွာျပင္
CPU အျမန္နႈန္း
Memory (မွတ္ႏုိင္စြမ္း)
ဘက္ထရီႏွင့္ အားသြင္းႏႈန္း
ကင္မရာ
ဘက္ထရီ
အသံ

145.9x 71.9 x 3.0 - 9.0 မီလီမီတာ၊ 161 ဂရမ္

5.2 လက္မ၊ Quad HD

Qualcomm® Snapdragon™ 820၊ Quad Core၊ 64bit၊ 2.2GHz အထိ

 • ROM- ၃၂GB / RAM- 4GB
 • သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာ သိုေလွာင္မႈ - 23GB အေၾကာင္း
 • ထပ္တိုးထားေသာ မွတ္ႏိုင္စြမ္း- မိုက္ခရို SD ၂TB အထိ
 • ဖလက္စ္သိမ္းဆည္းရာေနရာကုိ အသံုးျပဳႏုိင္သည္
 • ၀င္ဆံ့မႈစြမ္းေဆာင္ရည္- 3000 mAh
 • အေအး အားသြင္းနည္းျဖင့္ အျမန္အားသြင္းႏုိင္သည့္ 3.0
 • မိနစ္ 30 အတြင္း 50% အားသြင္းျခင္း
---
---
 • HTC BoomSound Hi-Fi Edition
 • Dolby အသံ
 • ကိုယ္ပိုင္ အသံ ပရိုဖိုင္
 • အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈအျမင့္ဆံုးအသံ
 • ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈအျမင့္ဆံုးအသံကုိ နားဆင္ႏုိင္မည့္ နားၾကပ္မ်ား
 • ဆူညံသံ ဖယ္ရွားေသာ နားၾကပ္သံုးခု
 • ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈအျမင့္ဆံုးအသံ စတူရီယိုကုိ ဖမ္းယူျခင္း
---

၅.၀ လက္မ၊ အရည္အေသြးျပည့္ HD ၁၀၈၀p၊ Corning® Gorilla® Glass

 • Qualcomm® Snapdragon™ ၆၁၇၊ Octa-core
 • ၆၄-ဘစ္၊ ၄ x ၁.၅GHz + ၄ x ၁.၂GHz
 • အစိတ္အပိုင္းမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း ၁- ROM- ၁၆GB / RAM- ၂GB
 • ထပ္တိုးထားေသာ မွတ္ႏိုင္စြမ္း- မိုက္ခရို SD™ ၂TB အထိ
 • အစိတ္အပိုင္းမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း ၂- ROM - ၃၂GB / RAM- ၃GB
 • ထပ္တိုးထားေသာ မွတ္ႏိုင္စြမ္း- မိုက္ခရို SD™ ၂TB အထိ
---
 • ပင္မ ကင္မရာ- ၁၃MP နီလာေသြးေရာင္ ဖံုးအုပ္ထားေသာ မွန္ဘီလူး၊ ေအာ္တို - ဆံုခ်က္၊ BSI ဆင္ဆာ၊ OIS၊ ƒ/၂.၀၊ ၁၀၈၀p ဗြီဒီယို ရိုက္ကူးျခင္း
 • ေရွ႕ကင္မရာ- HTC UltraPixel™၊ ပံုေသဆံုခ်က္၊ ƒ/၂.၀၊ ၁၀၈၀p ဗြီဒီယိုရိုက္ကူးျခင္း

၀င္ဆံ့မႈစြမ္းေဆာင္ရည္- ၂၁၅၀ mAh

Dolby Audio™* Hi-Res Audio ႏွင့္
*Dolby Laboratories မွ လိုင္စင္ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားသည္။

---

၅.၅ လက္မ၊ အျပည့္ HD ၁၀၈၀p

 • Qualcomm® Snapdragon™ ၆၁၅၊ octa core

စုစုေပါင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ- ၁၆GB၊ ရႏိုင္ေသာ မွတ္ဥာဏ္စုစုေပါင္းဝင္ဆံ့ပမာဏ ေျပာင္းလဲသည္/ RAM - 2GB

---
 • ပင္မ ကင္မရာ - ၁၃MP၊ ၁၀၈၀p ႐ုပ္သံဖမ္းယူျခင္း
 • ေရွ႕ကင္မရာ - HTC UltraPixel™, ၁၀၈၀p ႐ုပ္သံဖမ္းယူျခင္း

စြမ္းရည္ - ၂၆၀၀ mAh

Dolby ေအာ္ဒီယိုအသံ™

ႏွင့္ HTC BoomSound™
---

၅.၀လက္မ၊ ျပည့္၀ေသာ HD 1080p

Qualcomm® Snapdragon™ ၈၁ဝ၊ octa core

ROM- ၃၂GB / RAM- ၃GB

---

ပင္မကင္မရာ - ၂ဝMP ၊ ၄K ဗြီဒီယိုရိုက္ကူးျခင္း
ေရွ႕ကင္မရာ- HTC UltraPixel™၊ ၁ဝ၈ဝp ဗြီဒီယို ရိုက္ကူးျခင္း

ဝင္ဆန္႔စြမ္းေဆာင္ရည္- ၂၈၄ဝ mAh

Dolby အသံ™

ႏွင့္ HTC BoomSound™
---

၅.၅ လက္မ၊ WQHD (၁၄၄၀ x ၂၅၆၀)

MT6795၊ octa core၊  ၈ x ၂.၀GHz

 • ROM- 32GB / RAM- 3GB
 • တိုးခ်ဲ႕ မွတ္ဥာဏ္ီ- မိုက္ခရိုSD™ 128 GB အထိ
---
 • ပင္မ ကင္မရာ - ၂ဝMP၊ အလိုအေလ်ာက္္ -ဆံုခ်က္၊ BSI အာရံုခံကိရိယာ၊ f/၂.၂၊ ၂၇.၈ မီလီမီတာ မွန္ဘီလူးမ်ား၊ 4K ဗြီဒီယို ရိုက္ကူးျခင္း
 • ေရွ႕ကင္မရာ - ၁၃MP၊ BSI အာရံုခံကိရိယာ၊ f/၂.၂၊ ၂၆.၂ မီလီမီတာ မွန္ဘီလူးမ်ား၊ 1080p ဗြီဒီယို ရိုက္ကူးျခင္း

စြမ္းရည္ - 2800 mAh

Dolby ေအာ္ဒီယိုအသံ™

ႏွင့္ HTC BoomSound™