စမတ္ဖုန္းမ်ား

မိသားးစုအလုိက္ စစ္ထုတ္ျခင္း
မိသားစုအားလံုး
HTC U မိသားစု
HTC One မိသားစု
HTC Desire မိသားစု
စီရန္
မူလသတ္မွတ္ အစီအစဥ္
ေအ - ဇက္
ဇက္ - ေအ
အသစ္ဆံုး
အေဟာင္းဆံုး
ရလဒ္မ်ားမေတြ႕ပါ။
HTC 10
HTC 10
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC One X9
HTC One X9
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC One A9
HTC One A9
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC Desire 826 dual sim
HTC Desire 826 dual sim
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC Desire 825
HTC Desire 825
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC Desire 630
HTC Desire 630
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC One M9
HTC One M9
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC One E9+
HTC One E9+
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC Desire 526G Dual Sim
HTC Desire 526G Dual Sim
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC Desire 816G dual sim
HTC Desire 816G dual sim
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC Desire 816
HTC Desire 816
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC One (M8)
HTC One (M8)
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC One (E8)
HTC One (E8)
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC Desire 310 dual sim
HTC Desire 310 dual sim
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC Desire 210
HTC Desire 210
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC Desire 700
HTC Desire 700
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC Desire 300
HTC Desire 300
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC Desire 600c Dual Sim
HTC Desire 600c Dual Sim
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC One max
HTC One max
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC One
HTC One
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC Butterfly
HTC Butterfly
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC One X+
HTC One X+
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC One X
HTC One X
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC Desire VC
HTC Desire VC
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC Desire X
HTC Desire X
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
HTC Desire C
HTC Desire C
+ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
ပိုမုိေလ့လာပါ
ႏိႈင္းယွဥ္ပါ
အတိုင္းအတာမ်ားႏွင့္ အေလးခ်ိန္
မ်က္ႏွာျပင္
CPU အျမန္နႈန္း
Memory (မွတ္ႏုိင္စြမ္း)
ဘက္ထရီႏွင့္ အားသြင္းႏႈန္း
ကင္မရာ
ဘက္ထရီ
အသံ

145.9x 71.9 x 3.0 - 9.0 မီလီမီတာ၊ 161 ဂရမ္

5.2 လက္မ၊ Quad HD

Qualcomm® Snapdragon™ 820၊ Quad Core၊ 64bit၊ 2.2GHz အထိ

 • ROM- ၃၂GB / RAM- 4GB
 • သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာ သိုေလွာင္မႈ - 23GB အေၾကာင္း
 • ထပ္တိုးထားေသာ မွတ္ႏိုင္စြမ္း- မိုက္ခရို SD ၂TB အထိ
 • ဖလက္စ္သိမ္းဆည္းရာေနရာကုိ အသံုးျပဳႏုိင္သည္
 • ၀င္ဆံ့မႈစြမ္းေဆာင္ရည္- 3000 mAh
 • အေအး အားသြင္းနည္းျဖင့္ အျမန္အားသြင္းႏုိင္သည့္ 3.0
 • မိနစ္ 30 အတြင္း 50% အားသြင္းျခင္း
---
---
 • HTC BoomSound Hi-Fi Edition
 • Dolby အသံ
 • ကိုယ္ပိုင္ အသံ ပရိုဖိုင္
 • အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈအျမင့္ဆံုးအသံ
 • ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈအျမင့္ဆံုးအသံကုိ နားဆင္ႏုိင္မည့္ နားၾကပ္မ်ား
 • ဆူညံသံ ဖယ္ရွားေသာ နားၾကပ္သံုးခု
 • ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈအျမင့္ဆံုးအသံ စတူရီယိုကုိ ဖမ္းယူျခင္း
---

၅.၀ လက္မ၊ အရည္အေသြးျပည့္ HD ၁၀၈၀p၊ Corning® Gorilla® Glass

 • Qualcomm® Snapdragon™ ၆၁၇၊ Octa-core
 • ၆၄-ဘစ္၊ ၄ x ၁.၅GHz + ၄ x ၁.၂GHz
 • အစိတ္အပိုင္းမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း ၁- ROM- ၁၆GB / RAM- ၂GB
 • ထပ္တိုးထားေသာ မွတ္ႏိုင္စြမ္း- မိုက္ခရို SD™ ၂TB အထိ
 • အစိတ္အပိုင္းမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း ၂- ROM - ၃၂GB / RAM- ၃GB
 • ထပ္တိုးထားေသာ မွတ္ႏိုင္စြမ္း- မိုက္ခရို SD™ ၂TB အထိ
---
 • ပင္မ ကင္မရာ- ၁၃MP နီလာေသြးေရာင္ ဖံုးအုပ္ထားေသာ မွန္ဘီလူး၊ ေအာ္တို - ဆံုခ်က္၊ BSI ဆင္ဆာ၊ OIS၊ ƒ/၂.၀၊ ၁၀၈၀p ဗြီဒီယို ရိုက္ကူးျခင္း
 • ေရွ႕ကင္မရာ- HTC UltraPixel™၊ ပံုေသဆံုခ်က္၊ ƒ/၂.၀၊ ၁၀၈၀p ဗြီဒီယိုရိုက္ကူးျခင္း

၀င္ဆံ့မႈစြမ္းေဆာင္ရည္- ၂၁၅၀ mAh

Dolby Audio™* Hi-Res Audio ႏွင့္
*Dolby Laboratories မွ လိုင္စင္ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားသည္။

---

၅.၅ လက္မ၊ အျပည့္ HD ၁၀၈၀p

 • Qualcomm® Snapdragon™ ၆၁၅၊ octa core

စုစုေပါင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ- ၁၆GB၊ ရႏိုင္ေသာ မွတ္ဥာဏ္စုစုေပါင္းဝင္ဆံ့ပမာဏ ေျပာင္းလဲသည္/ RAM - 2GB

---
 • ပင္မ ကင္မရာ - ၁၃MP၊ ၁၀၈၀p ႐ုပ္သံဖမ္းယူျခင္း
 • ေရွ႕ကင္မရာ - HTC UltraPixel™, ၁၀၈၀p ႐ုပ္သံဖမ္းယူျခင္း

စြမ္းရည္ - ၂၆၀၀ mAh

Dolby ေအာ္ဒီယိုအသံ™

ႏွင့္ HTC BoomSound™
---

၅.၀လက္မ၊ ျပည့္၀ေသာ HD 1080p

Qualcomm® Snapdragon™ ၈၁ဝ၊ octa core

ROM- ၃၂GB / RAM- ၃GB

---

ပင္မကင္မရာ - ၂ဝMP ၊ ၄K ဗြီဒီယိုရိုက္ကူးျခင္း
ေရွ႕ကင္မရာ- HTC UltraPixel™၊ ၁ဝ၈ဝp ဗြီဒီယို ရိုက္ကူးျခင္း

ဝင္ဆန္႔စြမ္းေဆာင္ရည္- ၂၈၄ဝ mAh

Dolby အသံ™

ႏွင့္ HTC BoomSound™
---

၅.၅ လက္မ၊ WQHD (၁၄၄၀ x ၂၅၆၀)

MT6795၊ octa core၊  ၈ x ၂.၀GHz

 • ROM- 32GB / RAM- 3GB
 • တိုးခ်ဲ႕ မွတ္ဥာဏ္ီ- မိုက္ခရိုSD™ 128 GB အထိ
---
 • ပင္မ ကင္မရာ - ၂ဝMP၊ အလိုအေလ်ာက္္ -ဆံုခ်က္၊ BSI အာရံုခံကိရိယာ၊ f/၂.၂၊ ၂၇.၈ မီလီမီတာ မွန္ဘီလူးမ်ား၊ 4K ဗြီဒီယို ရိုက္ကူးျခင္း
 • ေရွ႕ကင္မရာ - ၁၃MP၊ BSI အာရံုခံကိရိယာ၊ f/၂.၂၊ ၂၆.၂ မီလီမီတာ မွန္ဘီလူးမ်ား၊ 1080p ဗြီဒီယို ရိုက္ကူးျခင္း

စြမ္းရည္ - 2800 mAh

Dolby ေအာ္ဒီယိုအသံ™

ႏွင့္ HTC BoomSound™
---

4.7 inch ၊ qHD

1.3GHz၊ quad-core CPUမ်ား
1.7GHz, octa-core CPUမ်ား (အိႏၵိယႏွင့္ထိုင္ဝမ္အတြက္သာ)

စုစုေပါင္း သိမ္းဆည္းႏုိင္သည့္ပမာဏ : 8GB, ရရွိႏိုင္ေသာ ဝင္ဆံ့ႏိုင္မႈ ကြဲျပားႏိုင္သည္။ (အိႏၵိယတြင္ 16GB ရႏိုင္သည္)
RAM- 1GB
ခ်ဲ႕ထားေသာကဒ္ထည့္ရန္ေနရာသည္ ေနာက္ထပ္ 32GB မွတ္ဥာဏ္အထိရွိေသာ မိုက္ခ႐ိုSD အား™ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ပံ့ပုိးေပးပါသည္။ (ကတ္မပါ၀င္ပါ)

---

ပင္မ ကင္မရာ- 8MP၊ အလိုအေလ်ာက္ဆံုခ်က္၊ 1080p ဗြီဒီယိုရိုက္ကူးျခင္း
ေရွ႕ကင္မရာ- 2MP၊ 720p ဗြီဒီယိုရိုက္ကူးျခင္cf6

စြမ္းရည္ - 2000 mAh
ဖယ္႐ွားႏိုင္ၿပီး ျပန္လည္အားသြင္းႏုိင္ေသာ လီ-ပိုလီမာ ဘက္ထရီ
စကားေျပာခ်ိန္-
3G အတြက္ တင္ခ်ိန္ 14.78 နာရီ-
အေရးေပၚသံုးရန္အခ်ိန္
3G အတြက္တင္ခ်ိန္ 622 နာရီ

---
---

5.5 inch ၊ HD720

Qualcomm® စနက္ဒရက္ဂြန္™ 400, 1.6 GHz၊ ကြက္ကိုး စီပီယူ(CPUs) မ်ား

စုစုေပါင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ- 8GB
RAM - 1.5GB

---

အဓိက ကင္မရာ- 13MP

ေရွ႕ကင္မရာ - 5MP

စြမ္းရည္- 2600 mAh

 • HTC BoomSound™
 • တခါတည္းတပ္ဆင္ထားေသာႏွစ္မ်ိဳးသံုးအေရွ႕ဘက္ရွိစတီရီယိုအသံခ်ဲ႕စက္မ်ား
 • အသံအာ႐ုံခံ
---

5.5 inch ၊ HD720

Qualcomm® စနက္ဒရက္ဂြန္™ 400, 1.6 GHz၊ ကြက္ကိုး စီပီယူ(CPUs) မ်ား

စုစုေပါင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ- 8GB
RAM - 1.5GB

---

အဓိက ကင္မရာ- 13MP

ေရွ႕ကင္မရာ - 5MP

စြမ္းရည္- 2600 mAh

 • HTC BoomSound™
 • တခါတည္းတပ္ဆင္ထားေသာႏွစ္မ်ိဳးသံုးအေရွ႕ဘက္ရွိစတီရီယိုအသံခ်ဲ႕စက္မ်ား
 • အသံအာ႐ုံခံ
---

5.0လက္မ၊ ျပည့္၀ေသာ HD 1080p

Qualcomm®Snapdragon™ 801, quad-core CPUs

စုစုေပါင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ- 16GB
RAM - 2GB

---

Duo ကင္မရာ ပင္မကင္မရာ- HTC UltraPixel™၊ ဒုတိယ ကင္မရာ- နက္ရိႈင္းေသာအခ်က္အလက္မ်ား ဖမ္းယူျခင္း

ေ႐ွ႕ ကင္မရာ ၅MP

ဝင္ဆန္႔စြမ္းေဆာင္ရည္ - 2600 mAh

---
---

၅.၀လက္မ၊ ျပည့္၀ေသာ HD 1080p

Qualcomm® Snapdragon™ 801, quad-core CPUs

စုစုေပါင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ- 16GB
RAM- 2GB

---

အဓိက ကင္မရာ- 13MP

ေရွ.ကင္မရာ- ၅MP

ဝင္ဆန္႔စြမ္းေဆာင္ရည္ - 2600 mAh

 • HTC BoomSound™
 • အသံခ်ဲ.စက္ ပါဝင္ၿပီးသား ေရွ.စတူရီယို စပီကာ ႏွစ္လံုး
 • အာရံုခံ အသံ
---
၄.၅ လက္မ၊ FWVGA
1.3GHz quad-core CPUs

စုစုေပါင္းသိမ္းဆည္းမႈပမာဏ: 4GB၊ ရရွိႏုိင္ေသာ ပမာဏ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။

RAM: 512 MB

တုိးခ်ဲ ့ထားေသာ ကဒ္ထည့္ရန္ေနရာသည္ microSD™ memory card အတြက္သာျဖစ္ၿပီး 32GB အထိတုိးခ်ဲ ့အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ (ကဒ္မပါ၀င္ပါ)

---
 • 5 MP အလိုအေလွ်ာက္ ပံုရိပ္ခ်ိန္ဆံုခ်က္ပါ ကင္မရာ
 • ၁၀၈၀p Full HD အျပည့္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း
 • ေရွ႕ကင္မရာ - VGA
 • ေရွ႕ကင္မရာ - VGA ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္မႈ
 • စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ဗီဒီယိုေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ျပခန္း

ျဖဳတ္၍ရၿပီးအားျပန္သြင္းႏုိင္သည့္ လီယြန္ေပၚလီမာဘက္ထရီ

စြမ္းေဆာင္ရည္ - 2000 mAh

ေျပာဆိုခ်ိန္-

 • 3G အတြက္ ၁၁ နာရီၾကာအထိ

လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အဆင္သင့္ေစာင့္ဆုိင္းအခ်ိန္-

 • 3G အတြက္ ၈၅၂ နာရီအထိ
---
---
4.0 inch ၊ WVGA
1.0GHz dual-core CPUs
စုစုေပါင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ- 4 GB ၊ အသံုးျပဳနိုင္ေသာပမာဏသည္ကြဲျပားျခားနားပါသည္။
RAM- ၅၁၂ GB
ထပ္ခ်ဲ႕ကဒ္ ထည့္သြင္းေပါက္သည္ microSDTM မွတ္ဉာဏ္ကဒ္ အပိုသိုေလွာင္ပမာ B? 64GB အထိ ပံ့ပိုးသည္ (ကဒ္မပါ)
---
5 MP အလိုအေလွ်ာက္ ပံုရိပ္ခ်ိန္ဆံုခ်က္ပါ ကင္မရာ
FWVGA ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္မႈ
ေရွ႕ကင္မရာ - VGA
ေရွ႕ကင္မရာ - VGA ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္မႈ
စြမ္းရည္ - 1300 mAh
ျဖဳတ္၍ရျပီး၊အားျပန္သြင္းႏိုင္သည့္ လီယြန္ေပၚလီမာဘက္ထရီ
စကားေျပာဆိုခ်ိန္:
3G အတြက္ ??? အထိ
အဆင္သင့္ အခ်ိန္:
3G အတြက္ ??? အထိ
---
---
၅” qHD

Quad-core ၊ 1.2GHz

အတြင္းပိုင္း မွတ္ဉာဏ္- 8GB

RAM- 1GB

ခ်ဲ႕ထားေသာကဒ္ထည့္ရန္ေနရာသည္ microSD အတြက္ျဖစ္ပါသည္။™ ပိုမိုစုေဆာင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ 64GB မဲမိုရီကဒ္ကုိအသံုးျပဳပါ။
(ကဒ္မပါ၀င္ပါ)

---
 • အလုိအေလွ်ာက္ခိ်န္ညီွမွဳပါေသာ 8 MP ကင္မရာ ၊ LED လွ်က္တျပက္မီး
 • ရည္ရြယ္ထားေသာ HTC ImageChip
 • BSI
 • F2.0 အလင္း၀င္ေပါက္ ႏွင့္ ၂၈ မီလီမီတာမွန္ဘီလူး
 • ထူးျခားေသာမီးအလင္း- ႐ိုက္မည့္အရာႏွင့္အကြာအေ၀းအရ မီးအလင္းငါးဆင့္အလိုအေလ်ာက္ခ်ိန္ႏိုင္သ
 • ဆက္တိုက္ရိုက္နိုင္ျခင္းႏွင့္ဗြီဒီယိုရုပ္ပံုမ်ား
 • HTC Zoe™ ျဖစ္ျပီး တစ္ဆက္တည္း ႐ိုက္ကူးျခင္း၊ အၿမဲတမ္းၿပံဳးေနျခင္း အရာဝထၳဳ ဖယ္ရွားမႈပါဝင္ျခင္း
 • ေရွ႕ကင္မရာ- BSI ဆင္ဆာပါ ၂.၁ MP
 • 1080p ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း
 • စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ဗီဒီယိုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ HTC Share မ်ားျဖင့္ ဓာတ္ပံုျပခန္း

ဖယ္ထုတ္ဖယ္ရွားႏိုင္ေသာ လီ - ေပၚလီမာ ဘက္ထရီ

ဝင္ဆန္႔စြမ္းေဆာင္ရည္ - ၂၁၀၀ mAh

ေျပာဆိုခ်ိန္-

 • 3G အတြက္ ၈ နာရီအထိ

လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အဆင္သင့္ေစာင့္ဆုိင္းအခ်ိန္-

 • 3G အတြက္ ၃၃၈ နာရီအထိ
---
---
4.3 inch ၊ WVGA

Qualcomm® Snapdragon™ S4, dual-core, 1GHz

စုစုပါင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ၊ 4GB

RAM : 512MB

ခ်ဲ႕ထားေသာကဒ္ထည့္ရန္ေနရာသည္ microSD အတြက္ျဖစ္ပါသည္။™ ပိုမိုစုေဆာင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ 64GB မဲမိုရီကဒ္ကုိအသံုးျပဳပါ။ (ကဒ္မပါ၀င္ပါ)

---
 • 5 MP အလိုအေလွ်ာက္ ပံုရိပ္ခ်ိန္ဆံုခ်က္ပါ ကင္မရာ
 • F2.8 အလင္း၀င္ေပါက္နွင္ൻ 34 mm မွန္ဘီလူး
 • WVGA ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္မႈ
 • VGA ေရွ့မ်က္ႏွာစာ ကင္မရာ

ျဖဳတ္၍ရျပီး၊အားျပန္သြင္းႏိုင္သည့္ လီယြန္ေပၚလီမာဘက္ထရီ

စြမ္းရည္- ၁၆၅၀ mAh

ေျပာဆိုခ်ိန္-

 • 3G အတြက္ ၁၁ နာရီၾကာအထိ

လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အဆင္သင့္ေစာင့္ဆုိင္းအခ်ိန္-

 • 3G အတြက္ ၆၂၅ နာရီအထိ
---
---
4.5 inch ၊ qHD

Qualcomm® Snapdragon™ ၊ quad-core ၊ 1.2GHz

စုစုပါင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ၊ 8 GB ၊ အသံုးျပဳနိုင္ေသာပမာဏသည္ကြဲျပားျခားနားပါသည္။1
ခ်ဲ႕ထားေသာကဒ္ထည့္ရန္ေနရာသည္ microSD အတြက္ျဖစ္ပါသည္။™ ပိုမိုစုေဆာင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ 64GB မဲမိုရီကဒ္ကုိအသံုးျပဳပါ။ (ကဒ္မပါ၀င္ပါ)

RAM : 1GB

---
 • အလုိအေလွ်ာက္ခိ်န္ညီွမွဳပါေသာ 8 MP ကင္မရာ ၊ LED လွ်က္တျပက္မီး
 • BSI ဆင္ဆာ ၊ ဆင္ဆာအရြယ္ 1/3.2"
 • ရည္ရြယ္ထားေသာ HTC ImageChip
 • F2.0 အလင္း၀င္ေပါက္နွင့္ 28 mm မွန္ဘီလူး
 • Front ကင္မရာ ၊ BSI ဆင္ဆာပါေသာ 1.6 MP
 • 720p ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း
 • Video Highlights နွင့္ HTC Share မ်ားပါ၀င္ေသာဓာတ္ပံုျပခန္း
 • ဆက္တိုက္ရိုက္နိုင္ျခင္းႏွင့္ VideoPic

စြမ္းရည္ 1860 mAh

---
---
၅.၉လက္မ၊ HD အျပည့္ ၁၀၈၀p

Qualcomm® Snapdragon™ 600 ပ႐ိုဆက္ဆာ
၁.၇GHz quad-core CPU မ်ား

စုစုပါင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ - 16GB ၊ ရႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္

RAM - 2GB

ခ်ဲ႕ထားေသာကဒ္ထည့္ရန္ေနရာသည္ မိုက္ခ႐ိုSD အတြက္ျဖစ္ပါသည္။™ ပိုမိုစုေဆာင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ 64GB မဲမိုရီကဒ္ကုိအသံုးျပဳပါ။ (ကဒ္မပါ၀င္ပါ)

---
 • HTC UltraPixel ကင္မရာ
 • BSI ဆင္ဆာ၊ ပီဇယ္အ႐ြယ္အစား ၂.၀ µမီတာ၊ ဆင္ဆာအ႐ြယ္အစား ၁/၃'
 • ဂုဏ္ရည္အထူးျပဳ HTC ImageChip 2
 • f/2.0 အလင္းေရာင္တံခါးေပါက္ႏွင့္ ၂၈ မီလီမီတာ မွန္ဘီလူး
 • ထူးျခားေသာမီးအလင္း- ႐ိုက္မည့္အရာႏွင့္ အကြာအေဝးအရ မီးအလင္းငါးဆင့္အလိုအေလ်ာက္ခ်ိန္ႏိုင္သည္
 • ၁၀၈၀p HDR ဗီဒီယိုႏွင့္အတူ၊ HD အျပည့္ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
 • ေရွ႕ကင္မရာ- ၂.၁ MP ၊ ၈၈° HDR စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္အတူ၊ ေထာင့္က်ယ္မွန္ဘီလူး
 • ေရွ႕ကင္မရာ- ၁၀၈၀p Full HD အျပည့္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း
 • HTC Zoe™ ျဖစ္ျပီး တစ္ဆက္တည္း ႐ိုက္ကူးျခင္း၊ အျမဲတမ္းအျပံဳးႏွင့္ အရာဝတၳဳဖယ္ရွားႏိုင္မႈပါဝင္ျခင္း
 • စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ဗီဒီယိုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ HTC Share မ်ားျဖင့္ ဓာတ္ပံုျပခန္း
 • ဆက္တိုက္႐ိုက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဗြီဒီယို႐ုပ္ပံုမ်ား
 • ျဖည္းညင္းစြာေရြ႔လ်ားေသာဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ျပန္လည္ျပသနႈန္းေျပာင္းလဲနုိင္ျခင္း

ဝင္ဆန္႔စြမ္းေဆာင္ရည္ - ၃၃၀၀ mAh

ထည့္သြင္းထားေသာ အားျပန္လည္သြင္းႏိုင္သည့္လီပိုလီမာဘက္ထရီ

ဖုန္းေျပာဆုိခ်ိန္။ ။

 • WCDMA အတြက္ ၂၅ နာရီအထိ
 • CDMA အတြက္ ၂၈ နာရီအထိ

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသင့္ေစာင့္စားေနခ်ိန္။ ။

 • WCDMA အတြက္ ၅၈၅ နာရီအထိ
 • CDMA အတြက္ ၃၉၃ နာရီအထိ
---
---

4.7 inch, Full HD 1080p, 468 PPI

Qualcomm® Snapdragon™ 600, ကြပ္ကိုး(quad-core), 1.7GHz

စုစုေပါင္းသိမ္းဆည္းႏိႈင္မႈ ၃၂GB/၆၄GB
RAM : 2 GB DDR2

---
 • HTC Zoe™ အာထရာပစ္စယ္ႏွင့္ကင္မရာ™
 • BSI အာ႐ံုခံ, ပစ္စယ္အရြယ္အစား ၂.၀ µမီတာ၊ အာ႐ံုခံအရြယ္အစား ၁/၃'
 • ရည္ရြယ္ထားေသာ HTC ImageChip™ ၂
 • F2.0 အလင္း၀င္ေပါက္ ႏွင့္ ၂၈ မီလီမီတာမွန္ဘီလူး
 • ထူးျခားေသာမီးအလင္း- ႐ိုက္မည့္အရာႏွင့္အကြာအေ၀းအရ မီးအလင္းငါးဆင့္အလိုအေလ်ာက္ခ်ိန္ႏိုင္သည္
 • အလင္းပံုရိပ္တည္ၾကည္ျခင္း အိုအိုင္အက္စ္(OIS)
 • ေရွ႕ကင္မရာ : 2.1 MP, 880 ျမင္ကြင္းေထာင့္က်ယ္ မွန္ဘီလူး ႏွင့္ HDR အစြမ္း
 • ေနာက္ဘက္ေရွ႔ဘက္ကင္မရာႏွစ္ခုတို႔မွ ၁၀၈၀ပီ အျပည့္ HD ဗီြဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း
 • HDR ဗီြဒီယို
 • ဆက္တိုက္ရိုက္နိုင္ျခင္းႏွင့္ဗြီဒီယိုရုပ္ပံုမ်ား
 • ျဖည္းညင္းစြာေရြ႔လ်ားေသာဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ျပန္လည္ျပသနႈန္းေျပာင္းလဲနုိင္ျခင္း
 • HTC Zoe™ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေကာင္းဆံုးႏွင့္ HTC Zoe™ မ်ွေ၀ျခင္း
 • အရာ၀တၱဳဖယ္ရွားျခင္း (Object Removal),အုပ္စုျပန္လည္ထိေတြ႔ျခင္း(Group Retouch), ႏွင့္ ဆက္တိုက္ရိုက္ခ်က္(Sequence Shot) တို႔ႏွင့္ျပန္လည္ထိေတြ႔ျခင္း။

စြမ္းအား 2300 mAh

---
---
Corning® Gorilla® ဖန္ 2 ႏွင့္ 5 လက္မ စူပါ LCD 3

Qualcomm® S4 Pro 1.5 GHz, ဗဟို-ေလးခု

စုစုေပါင္းသိုေလွာင္မႈ:16GB
တိုးခ်ဲ႕ထားေသာ ကဒ္ထဲ႔ရန္ အေပါက္သည္ microSD™ မဲမိုရီကဒ္အား အပိုသုိေလွာင္မႈ 32 GB (ကဒ္မပါ) အထိ ေထာက္ပ့ံသည္။

RAM : 2 GB

---
---

နစ္ျမဳပ္ထားေသာ ဓာတ္အားျပန္သြင္း၍သံုးနိုင္ေသာ လီ-ပိုလီမာ ဘက္ထရီ

စြမ္းရည္: 2020 mAh

---
---
Gorilla ႏွင့္အတူ ၄.၇ လက္မ စူပါ LCD 2 တို႔ထိဖန္သားျပင္® Glass 2

NVIDIA® Tegra® ၃ ၁.၇ GHz, Quad core

စုစုေပါင္းသိုေလွာင္ႏိုင္မႈ :
၆၄GB, ရိွႏိုင္ေသာစြမ္းရည္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္1

ရမ္ :
၁ GB

---
---

ႏွစ္ျမွဳပ္ထားေသာ & အားျပန္သြင္းႏိုင္သည့္ လီယြန္ေပၚလီမာဘက္ထရီ

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ- ၂၁၀၀ mAh

---
---
4.7 လက္မ စူပါ LCD 2

1.5 GHz, quad-core (ဂလိုဘယ္ ဗားရွင္း)

1.5 GHz, dual-core LTE ဗားရွင္း (ယူအက္စ္ေအ ႏွင့္ ေရြးထားေသာတိုင္းျပည္မ်ား)

စုစုေပါငး္သိုေလွာင္မႈ: 32 GB1

RAM:1 GB

---
---
စြမ္းရည :1800 mAh
---
---
ျပတ္သားမႈ ၄၈၀ x ၈၀၀ ပစ္စယ္

၁.၀ GHz

အတြင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ- ၄ GB

MicroSD ကဒ္ထည့္ရန္ေနရာ

၂၅ GB ဒေရာ့ေဘာက္စ္ - ၂ ႏွစ္အခမဲ့
---

ဖလက္ရွ္ႏွင့္အတူ ၅ မက္ဂါပစ္စယ္ အလိုအေလ်ာက္ဆံုခ်က္ခ်ိန္ညိွျခင္း ကင္မရာ

WVGA ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း

စြမ္းရည္-
၁၆၅၀ mAh

စည္းခ်က္သံ™ အေထာက္အကူ

---
၄-လက္မ super LCD

၁ GHz, Dual-core

စုစုေပါင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ- ၄ GB ၊ ရိွႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ကဲြျခားႏိုင္သည္1

ခ်ဲ႕ထားေသာကဒ္ထည့္ရန္ေနရာသည္ ထပ္ေဆာင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈအတြက္ micro SD ကဒ္ကိုခြင့္ျပဳသည္။ (ကဒ္မပါ၀င္ပါ)

ရမ္- ၇၆၈ MB

---
 • ၅ မက္ဂါပစ္စယ္ကင္မရာႏွင့္အတူ ေအာ္တိုဆံုခ်က္အခ်ိန္အဆ၊ LED မီးအလင္း၊ BSI အာ႐ံုခံ (အလင္းနည္းဓါတ္ပံု႐ိုက္ျခင္းမ်ားပိုေကာင္းရန္အတြက္)
 • အလင္း၀င္ေပါက္ F2.0 ႏွင့္ ၂၈ မီလီမီတာ မွန္ဘီလူး
 • WVGA ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း
 • ရည္ရြယ္ထားေသာ HTC ImageChip™
 • VideoPic: ဗီဒီယိုႏွင့္ဓါတ္ပံုတခ်ိန္တည္း႐ိုက္ပါ။
 • ဆက္တိုက္႐ိုက္ျခင္း- တစ္ႀကိမ္ႏွိပ္ၿပီးဆက္တိုက္႐ိုက္ျခင္း (တစ္မိနစ္တြင္ ၂.၅ ပံု ႐ိုက္ႏိုင္သည္)
 • ထူးျခားေသာမီးအလင္း- ႐ိုက္မည့္အရာႏွင့္အကြာအေ၀းအရ မီးအလင္းငါးဆင့္အလိုအေလ်ာက္ခ်ိန္ႏိုင္သည္

ျဖဳတ္၍ရေသာ & အားျပန္သြင္းႏိုင္သည့္ လီယြန္ေပၚလီမာဘက္ထရီ

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ- ၁၆၅၀ mAh

စကားေျပာခ်ိန္-

 • WCDMA အတြက္ ၆၀၀ မိနစ္အထိ
 • GSM အတြက္ ၁၂၀၀ မိနစ္အထိ

Standby အခ်ိန္4

 • WCDMA အတြက္ ၈၃၃ နာရီအထိ
 • GSM အတြက္ ၇၅၀ နာရီအထိ
---
---
၃.၅ လက္မ တို႔ထိဖန္သားျပင္

၆၀၀ MHz

စုစုေပါင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ:
၄ GB

ရမ္:
၅၁၂ MB

---

၅ မက္ဂါပစ္စယ္ ကင္မရာ

စြမ္းရည္ - ၁၂၃၀ mAh
---