HTC ၏ စဦးတီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား

ပိုမုေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆံုးစမတ္ဖုန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ စဦးတီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားသည္ ရပ္တန္ ့သြားမည္မဟုတ္ပါ။ HTC သည္လည္း ထိုအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

စမတ္ဖုန္း ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္း
HTC ၏ သမိုင္းေၾကာင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စမတ္ဖုန္းလုပ္ငန္းကို ၁၇ ႏွစ္ၾကာ ပံုေဖာ္မြမ္းမံခဲ့ရပါသည္။

'98

HTC သည္ ကမာၻ႔ပထမဆံုးေသာ touch ႏွင့္ လက္ကုိင္ဖုန္းကိရိယာမ်ားကို စတင္ဒီဇုိင္းပံုေဖာ္ခဲ့ပါသည္။

'00

HTC သည္ ကမာၻ႔လူသိအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ touch အသံုးျပဳမႈကို စတင္ဖန္တီးေပးထားခဲ့ပါသည္။

'01

HTC သည္ touchscreen မ်ားႏွင့္ ကီးဘုတ္ကိရိယာမ်ားကို ဒီဇုိင္းဆြဲ ထုတ္လုပ္ပါသည္။

'05

HTC သည္ ပထမဆံုးေသာ 3G ၀င္းဒိုးစမတ္ဖုန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။

'07

HTC Touch သည္ အသံုးျပဳသူမ်ား စိတ္တုိင္းက် ထိေတြ ့သည့္အတုိင္း ေျပာင္းလဲေပးသည္။

'08

HTC သည္ ကမာၻ႔ပထမဆံုးေသာ Android စမတ္ဖုန္းျဖစ္သည့္ HTC Dream ကို ဖန္တီးပါသည္။

'09

HTC Sense™ ကိုလည္း ျပဳလုပ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

'10

HTC သည္ ကမာၻ႔ပထမဆံုးေသာ 4G Android စမတ္ဖုန္းျဖစ္သည့္ HTC EVO 4G ကို ဖန္တီးပါသည္။

'11

HTC သည္ Mobile World Congress တြင္ Device Manufacurer of the Year ႏွင့္ အေမရိကန္၏အႀကီးဆံုးေသာ စမတ္ဖုန္းေရာင္းခ်သူ ဆုမ်ားကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

'12

f/2.0 အပါခ်ာရွိသည့္ စမတ္ဖုန္းကင္မရာ

အျခားပိုင္ဘက္မ်ားရဲ႕ ေမာ္ဒယ္မ်ားထက္ အလင္းပမာဏ ၄၄% ပိုမိုဖမ္းယူႏိုင္သည့္ အပ်ာျခာအက်ယ္အ၀န္း ထိုးေဖာက္ေအာင္ျမင္မႈ

'13

HTC သည္ ကမာၻ႔ပထမဆံုးေသာ အားလံုးသံထည္ျဖင့္ စမတ္ဖုန္း HTC One အသစ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

'14

HTC EYE™ အေတြ႕အၾကဳံ - အဆင့္ျမင့္ selfie တူးလ္အစုလုိက္ ႏွင့္ ဗီဒီယုိေခၚဆိုမႈ အဂၤါရပ္အသစ္မ်ား- ေဆာ့ဖ္ဝဲ ႏွင့္ စမတ္ဖုန္း ပြဲဦးထြက္ အေတြ႕အၾကဳံျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္ပါ။

 • Intro
 • 1998
 • 2000
 • 2001
 • 2005
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
1998
1998
2000
2001
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Swipe Timeline

HTC EYE™ အေတြ႕အၾကဳံ

Selfie တူးလ္မ်ားတစ္ခုလုံး ႏွင့္ ဗီဒီယိုေခၚဆုိမႈ အဂၤါရပ္မ်ားသည္ ယခင္ထက္ပိုေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေပးသည္။ အလြယ္တကူအသုံးျပဳႏုိင္ေသာ အထူးျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တပါတည္းပါဝင္ေသာ အလိုအေလ်ာက္ ျမႇင့္တင္မႈမ်ားသည္ သင့္ selfies မ်ားကို အရမ္းမေကာင္းေစေသးပါ။

ပိုမိုေလ့လာပါ

Sense 6

တီထြင္ဖန္တီးေသာကိရိယာမ်ား၊ အာ႐ုံခႏိုင္ေသာအဂၤါမ်ား အတြင္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ ေဘးပတ္လည္ရွိ ဆူညံမႈရွာေဖြျခင္းသည္ စကားေျပာမႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေစၿပီး အံ့ၾသဖြယ္ေသာ ေဒါင္လိုက္ပံုမ်ား ႐ိုက္ႏိုင္သည့္ စမုတ္ဖုန္းကင္မရာရွိသည့္ HTC Sense 6 သည္ စမတ္ဖုန္းနည္းပညာ ဆုရရွိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။

ကင္မရာ နည္းပညာ

Megapixels ပိုမ်ားပါက ဓါတ္ပံုမ်ား ပိုေကာင္းသည္ဟု မဆိုလိုပါ။ ပိုမိုႀကီးမားေသာ pixels မ်ားက ပိုေကာင္းေစပါသည္။ HTC ရဲ႕ UltraPixel နည္းပညာသည္ သာမန္စမတ္ဖုန္းကင္မရာမ်ားထက္ ႏွစ္ဆပိုႀကီးေသာ pixels မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး အလင္းနည္းေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ထူးျခားေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ One-touch ျပဳျပင္ႏိုင္သည့္ ကိရိယာမ်ား၊ အာ႐ုံခံႏိုင္ေသာ ကင္မရာအဖြင့္/ပိတ္ခလုတ္၊ အေသးစားဗြီဒီယိုဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ႀကီးမားေသာ ျမင္ကြင္းက်ယ္မ်ားအားလံုးသည္ သင့္ရဲ႕လက္ဖ်ားထိပ္မွာ ရွိပါသည္။ HTC ႏွင့္တူ လွ်ပ္တစ္ျပက္အတြင္း အဆင္ျမင့္ေသာေတာက္ေျပာင္မႈကို ရယူပါ

ပိုမိုေလ့လာပါ

HTC BLINKFEED™

သင့္ရဲ႕ HTC စမတ္ဖုန္းထဲ့သို႔ တိုက္႐ိုက္ထည့္သြင္းႏိုင္သည့္ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ အြန္လိုင္းအခ်က္မ်ားအတြက္ အခ်က္ႏွင့္တျပည္းညီ ရွိေနပါ။ သင့္ရဲ႕ Facebook ႏွင့္ Twitter၊ သင့္ရဲ႕ သတင္းရရွိသည့္ေနရာမ်ား၊ သင့္အႏွစ္သက္ဆံုး အားကစားအသင္း၊ ဘေလာက္ေပၚတင္ထားသည့္ အရာမ်ားႏွင့္ ေနာက္ထပ္မ်ားစြာသည္ တစ္ေန႔လံုးတြင္ သင့္ရဲ႕ စမတ္ဖုန္း အေပၚတြင္ ရွိေနၿပီး ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ သင္လုပ္ရမည့္အရာက ေနာက္ဆံုးသာအရားအားလံုးအတြက္ လက္တစ္ခ်က္ဆြဲရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ပိုမိုေလ့လာပါ

HTC BOOMSOUND™

သင္ၾကားမွယံုၾကည္ရန္ စမတ္ဖုန္းအသံကို ညႊန္ၾကားျခင္းျဖင့္ သင့္ရဲ႕သီခ်င္း၊ ဗီြဒီယိုမ်ားႏွင့္ ဂိမ္းမ်ားကို အသက္၀င္ေစျခင္း အတြင္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ amps မ်ားျဖင့္ မ်က္ႏွာမူသည့္ စပစ္ကာႏွစ္ခုသည္ ေကာင္းမြန္သည့္အသံရရွိရန္ bass ကေန treble အထိ ကိုက္ညီေစမည့္ ထိန္းညိႇေဆာ့၀ဲျဖင့္ က်ယ္ေလာင္၊ ရွင္းလင္းၿပီး လန္းဆန္းသည့္အသံမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။

ပိုမိုေလ့လာပါ

HTC APPS

ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ပိုမ်ားေလ၊ ထုတ္လုပ္မႈ ပိုမ်ားေလ သင့္ရဲ႕ စမတ္ဖုန္းကို HTC ရဲ႕ ေနာက္ထပ္ app မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္လုပ္ငန္းတြင္ အေကာင္းဆံုး စမတ္ဖုန္းအဂၤါရပ္မ်ားကို ရယူခံစားပါ။ အန္နီေမးရွင္းလုပ္ထားေသာ အစီအစဥ္ ႏွင့္ ျပကၡဒိန္စည္းညႇိျခင္း၊ တစ္ႀကိမ္ပြတ္ဆြဲ႐ုံသာလိုေသာ autofeed မ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ ကင္မရာတူးလ္မ်ားႏွင့္ အစရွိသည္တို႔။

ပိုမိုေလ့လာပါ

မိတ္ဖက္မ်ား

ကမာၻေပၚရွိ အေကာင္းဆံုးလုပ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ခိုင္မာေသာဆက္သြယ္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ေဖာက္သည္မ်ားကို ပထမေနရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထားရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္လည္း ေဖာက္သည္မ်ားကို ပထမေနရာထားရွိသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ HTC ပန္းတိုင္ကို မွ်ေ၀ၿပီး အထူးေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈသစ္မ်ားႏွင့္ သာလြန္ေသာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို သင့္အားေပးရန္ စိတ္ႏွစ္ထားပါသည္။

ပိုမိုေလ့လာပါ

HTC ခ်ိတ္ဆက္မႈျဖင့္ HTC စမတ္ဖုန္းမ်ားမွ မည္သည့္ဂီတ သို႔မဟုတ္ ဗီြဒီယိုကိုမဆို အမွ်င္မျပတ္စီးေၾကာင္းျဖင့္ဖြင့္ပါ - သင့္ဟုမ္းစခရင္တြင္ လက္သံုးေခ်ာင္းျဖင့္ အေပၚသို႔ ပြတ္ဆြဲခ်ိန္ သဟဇာတျဖစ္သည့္ ကိရိယာျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိတ္ဆက္ေသာ မာတီမီဒီယာေဆာ့ဖ္ဝဲလ္။
သင္လိုအပ္သည္တို႔မွာ HTC စမတ္ဖုန္းတစ္လံုး၊ သဟဇာတျဖစ္ေသာကိရိယာတစ္လံုးႏွင့္ လက္ေခ်ာင္းသံုးေခ်ာင္းျဖစ္သည္။

ပိုမိုေလ့လာပါ
အေပၚသို႔ ျပန္သြားပါ