Envoyer des photos/vidéos

Jak se režim Fotoaparát Zoe liší od režimu Zoe v předchozích telefonech?

Nový režim Fotoaparát Zoe je vylepšením HTC Zoe, který uživatelé dostávali v roce 2013 v telefonech HTC s rozhraním HTC Sense 5 nebo 5.5.
  • Nyní vám stačí používat jedno pohodlné tlačítko pro pořizování fotografií, videí a dávkových fotografií.
  • Předchozí režim Zoe pořídí společně se sérií fotografií krátké video MP4 o stejné délce. Pořizování začíná 1 sekundu před stisknutím závěrky a pokračuje po další 3 sekundy.

    V současném režimu Fotoaparát Zoe pořizování začíná, když závěrku stisknete a podržíte. Pokud budete držet tlačítko déle než 3 sekundy, získáte zaznamenané video společně s dávkovými fotografiemi pořízenými během prvních 3 sekund videa.

0 les personnes ont trouvé cela utile