Regarder les photos dans vos réseaux sociaux

Proč příjemci nemohou vidět nebo připojit se ke skupinové MMS, kterou jsem poslal?

Zkontrolujte, zda vaši příjemci mají ve svém mobilním zařízení povolenu funkci Skupinové zprávy. V aplikaci Zprávy klepněte na položky > Nastavení > Multimediální zprávy (MMS) a ujistěte se, že je vybrána možnost Skupinové zprávy.

Některá zařízení nebo mobilní operátoři tuto funkci nemusí podporovat.

0 les personnes ont trouvé cela utile