Utiliser le HTC Flyer comme un routeur sans fil

Varför är energisparläge och extremt energisparläge nedtonat?

Detta uppstår när du slår på läget Hög prestanda i Utvecklaralternativ i Inställningar.

Läget Hög prestanda kräver extra batterikraft för att maximera processorprestandan. I det här läget kommer varken Strömsparfunktion eller Extremt strömsparläge vara tillgängligt. Om du vill använda dessa funktioner, stäng av läget Hög prestanda.

0 les personnes ont trouvé cela utile