Utiliser le HTC Flyer comme un modem (modem attaché USB)

Skärmen roterar inte?

Om inte skärmen roterar när du vänder den åt sidan, kontrollera först att alternativet Rotera skärmen automatiskt har valts i Inställningar > Skärm, gester och knappar. Om Rotera skärmen automatiskt redan har valts, prova att kalibrera om skärmen om skärmorienteringen inte stämmer med hur du håller din telefon.
  1. Gå till Inställningar och tryck på Skärm, gester och knappar.
  2. Tryck på G-Sensor-kalibrering.
  3. Placera telefonen på en plan och jämn yta och tryck sedan på Kalibrera.
  4. Efter omkalibreringen trycker du på OK.
0 les personnes ont trouvé cela utile