Obtenir de l’aide

Prečo nevidím text pre každú skladbu?

Keď nevidíte text pre skladbu, ktorú práve prehrávate v aplikácii Hudba na karte Vizualizér, môže to mať rôznu príčinu:
  • Na serveri momentálne nie sú k dispozícii žiadne údaje o texte skladby.
  • Vybrali ste možnosť aktualizácie textu len cez Wi‍-Fi a telefón nie je pripojený k sieti Wi‍-Fi.

    Ak chcete zmeniť nastavenie, v aplikácii Hudba klepnite na > Nastavenie a uistite sa, či nie je začiarknutá možnosť Len Wi-Fi.

  • Meta údaje pre skladbu (napríklad interpret alebo názov skladby) sa nezhodujú s údajmi na serveri. To znamená, že server nemôže nájsť príslušný text.
0 les personnes ont trouvé cela utile