Téléchargement de cartes ou achat de services

Má môj telefón HTC vyhradené tlačidlo fotoaparátu?

Nie, ale môžete nakonfigurovať tlačidlá HLASITOSŤ, aby boli hardvérová spúšť alebo tlačidlá približovania.

Podrobnosti nájdete v časti Fotoaparát v používateľskej príručke alebo návodoch Ako na to.

0 les personnes ont trouvé cela utile