Recherche de votre position et de ses alentours

Pri hlasitom odposluchu sa obrazovka vypne. Ako ju znova zapnem?

Stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ obrazovku zapnete. Ak sa chcete vyhnúť nechcenému ukončeniu hovoru pri používaní hlasitého odposluchu, prejdite na Nastavenie > Zjednodušenie ovládania a uistite sa, že nie je začiarknutá možnosť Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť ukončí hovor.
0 les personnes ont trouvé cela utile