Afficher, désactiver ou répéter les rappels d'événement

Ako povolím vývojárske možnosti

Ak chcete vyvíjať aplikácie pre svoj telefón, môžete povoliť vývojárske možnosti cez Nastavenie.
  1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku Informácie > Informácie o softvéri.
  2. Klepnite na položku Viac.
  3. Klepnite aspoň 7-krát na položku Číslo zostavenia, kým neuvidíte hlásenie Teraz ste vývojár.

Keď sa vrátite na obrazovku Nastavenie, uvidíte nastavenie Možnosti pre vývojáro.

0 les personnes ont trouvé cela utile