Créer un événement

Nemôžete v aplikáciách používať gestá viacerými prstami?

Je to preto, lebo funkcia Gestá médií je v predvolenom nastavení aktivovaná. Z toho dôvodu je gesto tromi prstami vyhradené na zdieľanie obsahu alebo na používanie v aplikáciách HTC. Gestá viacerými prstami (gestá, pri ktorých sa používajú tri prsty alebo viac) nie je možné používať na iné účely.
Ak chcete v herných alebo hudobných aplikáciách využívať gestá viacerými prstami, zrušte začiarknutie možnosti Gesto médií cez Nastavenie > Zobrazenie, gestá a tlačidlá.
0 les personnes ont trouvé cela utile