Créer ou vous connecter à votre compte HTC Watch

Po aktualizácii vidím HTC Mini+ v časti Nastavenie. Čo je HTC Mini+?

HTC Mini+ je doplnkové zariadenie pre telefóny HTC. Ak potrebujete súčasne vykonávať viac úloh, napríklad prehľadávať web alebo čítať e-mail a telefonovať súčasne, môžete si zakúpiť toto zariadenie a používať ho s telefónom HTC.

Pri modeloch telefónov, ktoré nemajú zabudovaný infračervený snímač a aplikáciu TV, môžete si prevziať aplikáciu TV a použiť HTC Mini+ ako diaľkové ovládanie TV.

Informácie o spárovaní zariadenia HTC Mini+ s telefónom nájdete v používateľskej príručke alebo v návodoch Ako na to.

0 les personnes ont trouvé cela utile