A propos de HTC Watch

V telefóne vidím videá s návodmi, ale prečo sa nedajú prehrať?

Od nadstavby HTC Sense 6 zmenila spoločnosť HTC spôsob prehrávania videí s návodmi na telefónoch, v ktorých je aplikácia Tipy a Pomocník. Videá sú teraz do telefónu prenášané prúdom údajov, už sa nepreberajú.

Aktualizujte telefón na najnovšiu verziu nadstavby HTC Sense, aby bolo možné prenášať a pozerať videá s návodmi. Odporúčame aktualizovať na najnovšiu verziu nadstavby HTC Sense, aby ste mali k dispozícii všetky nové a vylepšené funkcie.

0 les personnes ont trouvé cela utile