Partager du contenu avec Android Beam

W jaki sposób można przełączyć się między aplikacją HTC BlinkFeed a pobraną przeze mnie aplikacją ekranu głównego?

  1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Personalizacja.
  2. Stuknij opcję Ekran główny.
  3. Wybierz tryb ekranu głównego, z którego chcesz korzystać — pobraną aplikację ekranu głównego lub aplikację HTC BlinkFeed.
Uwaga: W niektórych telefonach funkcja ta może być niedostępna.
0 les personnes ont trouvé cela utile