Ecouter de la musique dans HTC Sync Manager

Kan jeg fortsatt bruke HTC BlinkFeed selv når jeg er frakoblet?

Ja. HTC BlinkFeed viser bufret innhold når du ikke er koblet til Internett.

Gå til HTC BlinkFeed-innstillinger, og klikk på Lesing av frakoblede nyheter for å angi om bare tekst skal bufres, eller også fullstendige artikler for frakoblet lesing.

0 les personnes ont trouvé cela utile