Ricevere le informazioni usando il Bluetooth

Hvor slår jeg indstillinger for udviklere til?

Hvis du ønsker at udvikle apps til din telefon, kan du slå indstillinger for udviklere til i Indstillinger.
  1. Gå til Indstillinger, og tryk på Om > Softwareoplysninger.
  2. Tryk på Mere.
  3. Tryk på Buildnummer 7 gange eller mere, indtil du ser meddelelsen Du er nu udvikler.

Når du går tilbage til Indstillinger, vil du kunne se indstillingen Indstillinger for udviklere.

0 ha trovato l’articolo utile