Impostazioni e Servizi
Eseguire il backup delle impostazioni su Google
Impostazioni e Servizi

Jak mohu přidat přístupový bod do sítě mého mobilního operátora?

Většina telefonů HTC dokáže zjistit, kterého mobilního operátora používáte, na základě vložené karty SIM a potom použít přednastavený název přístupového bodu (APN) pro připojení k datové síti mobilního operátora. Při roamingu nebo když se nedaří zavést datové připojení můžete přidat nový název přístupového bodu (APN).
  1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
  2. Pokud je funkce Mobilní data vypnutá, zapněte ji klepnutím na dlaždici Mobilní data.
  3. Klepněte na pro otevření obrazovky Nastavení mobilní sítě.
  4. Klepněte na položku Názvy přístupových bodů. Pokud váš telefon má dva sloty na karty SIM, vyberte první a potom klepněte na položku Názvy přístupových bodů.
  5. Na obrazovce Názvy AP klepněte na položku > Nový název AP a zadejte nastavení APN.
  6. Klepněte na položku > Uložit a potom vyberte nový APN na obrazovce Názvy AP.
Poznámka:

Někteří mobilní operátoři nemusí umožnit změnu předem definovaného APN nebo přidání nových.

 
ha trovato l’articolo utile
Selezionare un problema dall'elenco a discesa:
500
it
9
*Inserire il commento qui...
htc-desire-x
Grazie!
ARTICOLI CORRELATI