Impostazioni e Servizi
Cambiare la lingua di visualizzazione
Impostazioni e Servizi

Může telefon automaticky přepnout na mobilní síť, když Wi-Fi chybí nebo je slabá?

Ano. Telefon můžete nastavit na automatické přepínání na mobilní síť, když není k dispozici síť Wi-Fi nebo je slabý signál.
  1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
  2. Pokud připojení Wi-Fi vypnuté, zapněte je klepnutím na dlaždici Wi-Fi.
  3. Klepněte na .
  4. Klepněte na tlačítko > Pokročilé.
  5. Vyberte možnost Automaticky přepínat na mobilní síť.
Poznámka: Některé telefony nemají tuto funkci k dispozici.
 
ha trovato l’articolo utile
Selezionare un problema dall'elenco a discesa:
500
it
9
*Inserire il commento qui...
htc-desire-x
Grazie!
ARTICOLI CORRELATI