Syncing your bookmarks with Google Chrome

Maakt de volgorde van de filters uit als ik een aangepast lensfilter maak?

Ja. De volgorde van de filters kan het eindresultaat van de foto beïnvloeden.
0 People found this helpful