SETTINGS & SERVICES
Accessibility settings
SETTINGS & SERVICES

Jak mohu uložit snímek z klipu, který byl pořízen v režimu Fotoaparát Zoe?

  1. Otevřete aplikaci Galerie.
  2. Na hlavní obrazovce přesuňte prst na kartu Alba.
  3. Klepněte na dlaždici pro otevření alba.
  4. Až se zobrazí požadovaný klip, klepnutím jej zobrazte na celou obrazovku. Klipy pořízené v režimu Fotoaparát Zoe poznáte podle ikony na miniatuře.
  5. Klepněte na pro rozšíření pořízeného dávkového snímku. Vyberte snímek, který chcete uložit, a potom klepněte na položku Uložit snímek.
 
People found this helpful
Select an issue from the dropdown:
454
in
18
*Please enter your comment here ...
htc-desire-vc
Thank You!
RELATED ARTICLES