SETTINGS & SERVICES
Connecting a Bluetooth headset or car kit
SETTINGS & SERVICES

Proč je úsporný režim a režim extrémní úspory energie zobrazen šedě?

K tomu dojde, když zapnete režim Vysoký výkon v části Možnosti vývojáře v položce Nastavení.

Režim Vysoký výkon vyžaduje dodatečnou energii z baterie pro maximalizaci výkonu CPU. V tomto režimu nebude k dispozici Úsporný režim ani Režim extrémní úspory energie. Pokud tyto funkce chcete používat, vypněte režim Vysoký výkon.

 
People found this helpful
Select an issue from the dropdown:
454
in
18
*Please enter your comment here ...
htc-desire-vc
Thank You!
RELATED ARTICLES
topic_tag-bluetooth-connect_headset