Bluetooth basics

Jak mohu povolit možnosti vývojáře?

Pokud pro svůj telefon chcete vyvíjet aplikace, můžete povolit možnosti vývojáře v položce Nastavení.
  1. Přejděte na položku Nastavení a potom klepněte na položku O produktu > Informace o softwaru.
  2. Klepněte na položky Další.
  3. Klepněte na položku Číslo sestavení 7 krát nebo víckrát, dokud se nezobrazí zpráva Teď jste vývojářem.

Když se vrátíte na obrazovku Nastavení, zobrazí se nastavení Možnosti vývojáře.

0 People found this helpful