SETTINGS & SERVICES
Connecting to the Internet through a computer
SETTINGS & SERVICES

Může telefon automaticky přepnout na mobilní síť, když Wi‍-Fi chybí nebo je slabá?

Ano. Telefon můžete nastavit na automatické přepínání na mobilní síť, když není k dispozici síť Wi‍-Fi nebo je slabý signál.
  1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
  2. Pokud připojení Wi‍-Fi vypnuté, zapněte je klepnutím na dlaždici Wi‍-Fi.
  3. Klepněte na .
  4. Klepněte na tlačítko > Pokročilé.
  5. Vyberte možnost Automaticky přepínat na mobilní síť.
Poznámka: Některé telefony nemají tuto funkci k dispozici.
 
People found this helpful
Select an issue from the dropdown:
454
in
18
*Please enter your comment here ...
htc-desire-vc
Thank You!
RELATED ARTICLES