Copying files to or from the storage card

Co je to plán automatického obnovování HTC BlinkFeed?

Rozhraní HTC BlinkFeed můžete kdykoli obnovit ručním stažením na obrazovce. Pokud chcete, aby se zdroje obnovovaly automaticky, zde jsou informace o tom, kdy HTC BlinkFeed automaticky obnovuje obsah:
  • Pokud je telefon připojen k Wi‍-Fi, HTC BlinkFeed obnovuje obsah každou hodinu.

    Když telefon zapojíte do zásuvky v případě, že je připojen k Wi‍-Fi, bude se HTC BlinkFeed obnovovat každých patnáct minut.

  • Pokud jste HTC BlinkFeed nastavili na automatické obnovování pomocí mobilních dat nebo připojení Wi‍-Fi, obsah se bude obnovovat každé dvě hodiny, když telefon používá datové připojení.
  • Některé zdroje z aplikací, jako je Kalendář, mohou nastat pouze jednou denně.

První aktualizace obsahu u nově přidaných zdrojů může trvat několik minut.

0 People found this helpful