Changing Calendar settings

Po podłączeniu telefonu do komputera pojawia się komunikat „Niepowodzenie instalacji oprogramowania sterownika urządzenia.”. Co należy zrobić?

Komunikat ten oznacza, że sterownik USB telefonu nie został jeszcze zainstalowany na komputerze. Zainstaluj aplikację HTC Sync Manager lub zaktualizuj ją do najnowszej wersji, a następnie podłącz telefon do komputera, aby zainstalować sterownik USB. Najnowszą wersję aplikacji HTC Sync Manager można pobrać ze strony: htc.com/hsm/.

Jeśli na komputerze zainstalowane jest inne oprogramowanie do synchronizacji dla telefonów innych niż HTC, zalecane jest odinstalowanie tego oprogramowania w celu uniknięcia możliwych konfliktów z aplikacją HTC Sync Manager.

0 People found this helpful