APPS & FEATURES
Setting reminders for your events
APPS & FEATURES

Na moim pilocie znajdują się przyciski, które nie występują na pilocie aplikacji TV. Czy mogę je dodać?

Tak. Można ręcznie dodawać i konfigurować przyciski. Aby skonfigurować przyciski, należy wyrównać port podczerwieni telefonu z portem podczerwieni pilota.
  1. Otwórz aplikację TV, a następnie stuknij ikonę .
  2. Przesuwając palcem, przejdź na kartę Więcej.
  3. Stuknij ikonę .
  4. Wprowadź nazwę przycisku, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby go skonfigurować.
 
People found this helpful
Select an issue from the dropdown:
453
in
18
*Please enter your comment here ...
htc-desire-v
Thank You!
RELATED ARTICLES