Changing email account settings

Czy podczas wykonywania serii zdjęć można zarejestrować ponad 20 klatek?

Tak. Wystarczy upewnić się, że nie zaznaczono opcji Ograniczenie do 20 klatek.
Aby to zrobić, należy najpierw włączyć tryb Aparat fotograficzny. Stuknij kolejno pozycje > > Ciągła seria zdjęć. Usuń zaznaczenie opcji Ograniczenie do 20 klatek.
0 People found this helpful