COMMUNICATION
Working with Exchange ActiveSync email
COMMUNICATION

Czy mój telefon HTC jest wyposażony w specjalny przycisk aparatu?

Nie, ale możliwe jest skonfigurowanie przycisków GŁOŚNOŚĆ jako sprzętowego zwolnienia migawki lub przycisków regulacji zoomu.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części dotyczącej aparatu w podręczniku użytkownika lub poradnikach.

 
People found this helpful
Select an issue from the dropdown:
453
in
18
*Please enter your comment here ...
htc-desire-v
Thank You!
RELATED ARTICLES