Checking your Mail inbox

Dlaczego odbiorcy nie mogą zobaczyć lub dołączyć do wysłanej do nich grupowej wiadomości MMS?

Sprawdź, czy odbiorcy w swoich telefonach komórkowych mają włączoną funkcję Wiadomości grupowych. W aplikacji Wiadomości stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Wiadomości multimedialne (MMS) i upewnij się, że zaznaczono opcję Wiadomości grupowe.

Niektóre urządzenia lub operatorzy sieci komórkowych mogą nie obsługiwać tej funkcji.

0 People found this helpful